1 lipca odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zmiany dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Ostródzie oraz wręczenia awansów i wyróżnień ostródzkim strażakom.

W uroczystości udział wzięli m. in.:

  • Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Michał Kamieniecki,
  • Wicestarosta Ostródzki Edmund Winnicki,
  • Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz,
  • przedstawiciel Wójta Gminy Ostróda Krzysztof Ruczyński – Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych,
  • były dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Ostródzie st. kpt. w st. spocz. Konrad Krajewski.

Pierwszym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń wyróżniającym się strażakom. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył za ofiarność i profesjonalizm zawodowy asp. Grzegorza Bryndę Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej. Srebrnym i Brązowym Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali mł. asp. Piotr Czubak oraz sekc. Szymon Rynkiewicz. Komendant Wojewódzki PSP nadał pierwszy stopień w korpusie podoficerskim – sekcyjnego- st. str. Karolowi Rogozińskiemu oraz st. str. Szymonowi Dreszlerowi.

 Piątek, 1 lipca, był pierwszym dniem pracy mł. kpt. Damiana Ahamdy, który po zakończeniu nauki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej zasilił szeregi ostródzkiej jednostki ratowniczo-gaśniczej. Akt mianowania na stanowisko dowódcy zastępu świeżo upieczony oficer odebrał z rąk Komendanta Powiatowego PSP w Ostródzie. Zbiórka była również okazją do wręczenia awansów na wyższe stanowiska służbowe. Awanse otrzymali:

  • kpt. Rafał Napiórkowski na stanowisko naczelnika wydziału operacyjno-szkoleniowego,
  • st. kpt. Katarzyna Wiśniewska - kierownika sekcji w sekcji kontrolno-rozpoznawczej,
  • mł. kpt. Łukasz Zaniewski - specjalisty w wydziale operacyjno-szkoleniowym,
  • mł. asp. Łukasz Kowalski, mł. asp. Mateusz Pawlaczyk, mł. asp. Dawid Jurczak awansowani zostali na  dowódców zastępów.

 Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród reprezentacji KP PSP w Ostródzie w sporcie pożarniczym, która po heroicznym boju zdobyła mistrzostwo województwa. Nagrody wręczyli bryg. Tomasz Ostrowski – Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie oraz w imieniu Starosty Ostródzkiego Andrzeja Wiczkowskiego i swoim Wicestarosta Edmund Winnicki.  

Głównym punktem zbiórki było zdanie obowiązków dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Ostródzie przez mł. bryg. Piotra Żarkiewicza, który po ponad 30 latach pracy i służby przeszedł na zasłużoną emeryturę i przejęcia obowiązków dowódcy jrg przez st. kpt. Marcina Wiśniewskiego. Ceremonia miała podniosły charakter, dowódcy zdający i przyjmujący obowiązki przyklękając ucałowali Sztandar Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ostródzie. Następnie mł. bryg Piotr Żarkiewicz złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu PSP w Ostródzie o zdaniu obowiązków, a st. kpt Marcin Wiśniewski o przejęciu obowiązków. Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – bryg. Michał Kamieniecki podziękował Piotrowi Żarkiewiczowi za wieloletnie reprezentowanie naszej formacji w szeregach Warmińsko-Mazurskiej Kompanii Honorowej PSP oraz za wzorową postawę w pełnieniu przez ostatnie lata funkcji dowódcy tej Kompanii.

 Mł. bryg. Piotr Żarkiewicz z ochroną przeciwpożarową związany był od 1988 roku. Służbę w Zawodowej Straży Pożarnej rozpoczął na stanowisku pomocnika przodownika roty. Piotr Żarkiewicz przez lata wzorowej służby już w szeregach Państwowej Straży Pożarnej przeszedł niemal wszystkie szczeble w pionie operacyjnym. Był długoletnim dowódcą zmiany, wychowawcą i wzorem do naśladowania dla młodszych adeptów sztuki pożarniczej. W roku 2014, nie rozstając się z działaniami liniowymi w uznaniu, kompetencji i profesjonalizmu, Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie mianował go na stanowisko zastępcy dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Ostródzie. W styczniu 2015 roku st. kpt. Piotr Żarkiewicz objął dowództwo w ostródzkiej jrg. Za wybitne zasługi dla ochrony przeciwpożarowej został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Minister Spraw Wewnętrznych odznaczył mł. bryg. Piotra Żarkiewicza Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej. Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie przez kolejne lata za wzorowy wkład pracy odznaczał go Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

St. kpt Marcin Wiśniewski służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w roku 2004 podejmując naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po zakończeniu studiów i promocji oficerskiej w 2008 podjął służbę w KP PSP w Iławie, a następnie w KW PSP w Olsztynie, by w końcu trafić do ostródzkiej komendy. Kapitan Wiśniewski zdobywał doświadczenie pracując na różnych szczeblach dowódczych, począwszy od dowódcy zastępu w jrg w Morąug, służbę w wydziale operacyjno-szkoleniowym, gdzie pełnił funkcję naczelnika wydziału. Jest oficerem łącznikowy Międzynarodowego Modułu do Gaszenia Pożarów Lasów z Ziemi. Brał udział w wielu szkoleniach międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej. Kapitan Wiśniewski odznaczony został przez Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie Złotym i Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

 

/tekst: G. Różański, zdjęcia: W. Oryl/