W dniach 27-28 czerwca 2016 r. we Fromborku odbyło się spotkanie grupy roboczej działającej na podstawie ustaleń komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń (działającej w ramach Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR). Tematem spotkania było omówienie możliwości realizacji wspólnych projektów realizowanych przez służby ratownicze pogranicza polsko-rosyjskiego w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych, pożarów lasów, ratownictwa na drogach oraz ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

Uczestnicy spotkania podsumowali realizację doświadczeń w realizacji dotychczasowych projektów oraz wysoko ocenili potrzebę dalszych prac w ramach Grupy Roboczej. Potwierdzili jednocześnie  obustronne zainteresowanie dalszym rozwojem współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów.

Podczas spotkania omówili możliwości udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej we wspólnych przedsięwzięciach współfinansowanych ze środków pomocowych. Ustalili również wspólny plan działań w celu realizacji projektów w ramach Programu Współpracy Transnarodowej – INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-20 oraz Instrumentu Sąsiedztwa – Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2012.

 W spotkaniu uczestniczyli:

Strona rosyjska:

Ze strony Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim:

  1. Georgij MKHITAROV – Zastępca Szefa Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim;
  2. Evgenij KREMNEV – zastępca dyrektora generalnego urzędu ZG EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim FR
  3. Eduard A. SZILO – gł. specjalista – ekspert w wydziale współpracy międzynarodowej Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim; 

 

Ze strony Administracji Obwodu Kaliningradzkiego:

  1. Oleg D. POLISHCHUK – Szef Państwowego Urzędu Ochrony Przeciwpożarowej Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.

 

Strona polska:

Ze strony Państwowej Straży Pożarnej

  1. st. bryg. Mirosław HOŁUBOWICZ – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie;
  2. st. bryg. Jarosław WENDT – Podlaski Komendant Wojewódzki;
  3. mł. bryg. Władysław SZCZEPANOWICZ -       Komendant Powiatowy PSP w Braniewie;
  4. bryg. Krzysztof PIETRASIK – doradca Komendanta Głównego PSP;
  5. bryg. Tomasz GIERASIMIUK – naczelnik wydziału organizacji i nadzoru KW PSP w Białymstoku;
  6. st. sekc. Radosław NOWOSIELSKI – koordynator wojewódzki projektów pomocowych KW PSP w Olsztynie.

 Tekst i zdjęcia: st. sekc. Radosław Nowosielski