31 maja 2015 r. w Olsztynie odbyło się plernarne posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospopitej Polskiej w Olsztynie z udziałem zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP, bryg. Michała Kamienieckiego.

Spotkanie było okazją do przekazania informacji o funkcjonowaniu związku emerytów i rencistów oraz dyskusji nad planem dalszych przedsięwzięć. Ponadto omówiono przebieg spotkania i ustalenia z posiedzenia Zarządu Głównego Związku odbytego w dniach 18-19 kwietnia 2016 r. Przedstawiono również sprawy organizacyjne i finansowe. Jednym z punktów posiedzenia było wręczenie wyróżnień z okazji Dnia Strażaka:

- Leon Wiśniewski  - Koło Biskupiec - wyróżniony został Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego

 natomiast Odznaką Honorową „Zasłużony dla ZEiRP RP” odznaczeni zostali:

 1. bryg. Robert Fliciński – KW PSP w Olsztynie
 2. Ryszard Kimont – Koło Lidzbark Warm.
 3. Romuald Markowski – Koło Ostróda
 4. Antoni Mitin – Koło Olecko
 5. Janusz Rudzis – Koło Morąg
 6. mł. bryg. Władysław Szczepanowicz – KP PSP w Braniewie
 7. Joanna Szczypułkowska – Koło Lidzbark Warm.
 8. Jerzy Taraszakiewicz – Koło Olecko
 9. Grzegorz Wieczorek – Koło Olsztyn
 10. Jarosław Wysocki – Koło Nidzica
 11. Bogdan Żerebny – Koło Bartoszyce

 

/Opracowanie i zdjęcia: mł.bryg. Krzysztof Pardo - oficer prasowy KW PSP w Olsztynie/