16 lutego w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, w podstawionym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie autobusie,  w ramach kolejnej edycji programu "Ognisty Ratownik-Gorąca Krew", odbyła się  akcja honorowego krwiodawstwa. 50. strażaków oddało ponad 22 litry krwi.

Jest to kolejna z wielu akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanych przez straż pożarną w  ostatnich latach. 

Jednocześnie w dniu dzisiejszym wspólnie z Państwowym Czerwonym Krzyżem strażacy podsumowali kolejną, X edycję programu „Ognisty Ratownik-Gorąca Krew”. W trakcie spotkania przedstawiciele komend powiatowych PSP oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które uzyskały największą aktywność w trakcie trwania programu, otrzymali wyróżnienia.

Wśród uczestników wydarzenia byli m.in. Prezes Zarządu Okręgowego PCK w Olsztynie - Julian Osiecki i Dyrektor Olsztyńskiego Oddziału PCK - Andrzej Karski, p.o. Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - bryg. Michał Kamieniecki, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie - lek. med. Grażyna Kula, a także komendanci miejscy i powiatowi państwowej straży pożarnej  i druhowie OSP z Warmii i Mazur.

Wyniki X edycji programu (najlepsze jednostki):

Kategoria - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

 

L. p.  Nazwa jednostki

Ogólna liczba
Strażaków w
jednostce

Ilość krwi od strażaków
w litrach

Łączna ilość
Krwi w edycji

Wskaźnik efektywności
(ilość krwi w przeliczeniu na jednego strażaka)

  1. KP PSP Bartoszyce

36

15,750

41,400

1,15

   2.  KP PSP Nowe Miasto

45

16,200

49,050

1,09

   3.  KP PSP Braniewo

47

45,900

45,900

0,98

   4.  KP PSP Nidzica

48

13,500

22,000

0,46

 

Kategoria - Ochotnicze Straże Pożarne

 

L.p.  Nazwa jednostki

Ogólna liczba
Strażaków w
jednostce

Ilość krwi od strażaków
w litrach

Łączna ilość
Krwi w edycji

Wskaźnik efektywności
(ilość krwi w przeliczeniu na jednego strażaka)

  1. OSP Górowo Iławeckie(Bartoszyce)

18

15.750

93,150

5,175

  1. OSP Spytkowo k/Giżycka

34

17,550

157,750

4,64

  1. OSP Kamińsk  (Bartoszyce)

15

16,200

64,800

4,32

  1. OSP Grodki (Działdowo)

18

62,550

62,550

3,475

  1. OSP Kisielice (Iława)

23

51,750

75,350

3,276

  1. OSP Lubawa (Iława)

38

98,160

117,390

3,089

  1. OSP Grotowo (Bartoszyce)

10

4,500

19,350

1,935

 8.  OSP Bisztynek (Bartoszyce)

15

11,700

28,800

1,92

  1.  OSP Janowo (Nidzica)

26

9,450

41,400

1,592

 

Łącznie pobrano:

Jednostki PSP - 158,350  litrów krwi, w tym od strażaków 91,350 litrów
Jednostki OSP - 846,307 litrów krwi ,w tym od strażaków 439,527 litrów

Razem: 1004,657 litrów krwi, w tym od strażaków 530,877 litrów.

/oprac. mł. bryg. Krzysztof Pardo – oficer prasowy KW PSP w Olsztynie, zdjęcia: Ryszard Ołów/

Wykorzystano materiały ze strony http://www.olsztyn.pck.org.pl/