Drukuj

 

W dniach 8-9 grudnia 2015 r. odbyła się narada szkoleniowo-służbowa funkcjonariuszy ds. operacyjnych oraz informatyki i łączności. Naradę swoim wystąpieniem rozpoczął Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego - bryg. Michał Kamieniecki, prezentując bieżące informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa oraz materiały z odprawy służby operacyjnej na szczeblu centralnym.

W ramach szkolenia przedstawione zostały m.in.: zagadnienia dotyczące wymiany formatek pomiędzy stanowiskami kierowania PSP a CPR, nowych zasad doskonalenia zawodowego, łączności radiowej, lokalizacji AVL, bezpieczeństwa systemów informatycznych. Ponadto przedstawiciele komend powiatowych i miejskich PSP zaprezentowali wybrane analizy z akcji ratowniczo-gaśniczych.

/Opracował: mł.bryg.Krzysztof Pardo - KW PSP Olsztyn/