11 listopada 2015 r. to 97. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  Z tej okazji w całym kraju odbyły się uroczystości. W Olsztynie obchodzono Narodowe Święto Niepodległości pod patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego i Prezydenta Olsztyna.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 mszą św. w intencji Ojczyzny odprawioną w Bazylice Konkatedralnej św. Jakuba. Po nabożeństwie kompanie honorowe, orkiestra oraz mieszkańcy Olsztyna wyruszyli ulicami miasta na Plac Solidarności, gdzie odbyła się główna część uroczystości. Pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny obecni wysłuchali przemówień okolicznościowych, odczytano Niepodległościowy Apel Pamięci, oddano salwę honorową i złożono kwiaty i  wiązanki. Między innymi złożyli je szefowie służb mundurowych, w tym Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Mirosław Rutecki.

Kolejnym punktem uroczystości była defilada  pododdziałów honorowych: wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej, służby celnej i harcerzy. Uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy Urzędzie Marszałkowskim.

Po części oficjalnej, podczas pikniku przy Placu Solidarności, chętni mogli skosztować staropolskiej grochówki i obejrzeć zaprezentowany przez służby mundurowe sprzęt. Wystawiono również pojazdy zabytkowe Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Militariów „Sztandar” z Ziołowej Doliny.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Orkiestra Wojskowa z Giżycka odegrała koncert, po czym wręczone zostały medale,  odznaczenia
i wyróżnienia, w tym rozkazy  personalne o nadaniu wyższych stopni służbowych
funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. Awanse otrzymali:

1. na stopień st. bryg. – bryg. Mariusz Wilamowski  z KP PSP w Nidzicy,

2. na stopień mł. bryg. – st. kpt. Władysław Szczepanowicz z KP PSP w Braniewie,

3. na stopień st. asp. – asp. Dariusz Charzyński z KP PSP w Giżycku,

4. na stopień mł. asp. - mł. ogn. Tomasz Górka z KM PSP w Elblągu.

/tekst: Anna Jurewicz – KW PSP w Olsztynie; zdjęcia: Izabela Szpakowska – Urząd Wojewódzki w Olsztynie/