Drukuj

20 października 2015 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyła się uroczystość jubileuszu 20.lecia Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na Warmii i Mazurach oraz podsumowanie Projektów: „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” i „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych”.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części: konferencyjną oraz  apelową z okazji przekazania sprzętu i pojazdów pożarniczych zakupionych z funduszy europejskich w ramach realizacji ww. projektów.

 W uroczystym spotkaniu udział wzięli m.in.:

- nadbryg. Marek Kowalski - Zastępca Komendanta Głównego PSP,

- Marian Podziewski - Wojewoda Warmińsko-Mazurski,

- Jacek Protas - Wicemarszałek Województwa i Prezes Zarządu OW ZOSP RP.

- szefowie i przedstawiciele służb, instytucji i urzędów tworzących oraz współpracujących na rzecz ksrg.

Spotkanie było okazją do podziękowania za tę 20.letnią współpracę przy tworzeniu i udoskonalaniu ksrg. Szefowie służb i instytucji współpracujących, z rak komendanta wojewódzkiego, otrzymali okolicznościowe dyplomy. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP odznaczony został natomiast, nadana przez Ministra Gospodarki,  Odznaką Honorową za „Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej”, zaś Krzysztof Kuriata – dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie otrzymał Brązową Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

Podsumowaniem realizacji programów unijnych było uroczyste przekazanie sprzętu i pojazdów pożarniczych dwunastu komendom miejskim i powiatowym PSP z naszego województwa. Były to m.in.: kontener proszkowy, kontener sanitarny, średnie samochody ratownictwa chemicznego, samochody zaopatrzeniowe z żurawiami, amfibijne pojazdy gąsienicowe z przyczepami, lekkie samochody ratownictwa wodnego, lekki samochód ratownictwa wysokościowego, quady z przyczepami, motopompy przewoźne, agregaty prądotwórcze oraz 32 pozycje sprzętowe o łącznej wartości 12,5 mln zł.

 /tekst; mł. bryg. Robert Fliciński, zdjęcia: Ryszard Ołów/