Drukuj

00_001

5 listopada 2009 roku w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu i podziękowaniu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w akcji przeciwpowodziowej na Żuławach Wiślanych w dniach 14-16 października 2009 roku.

Podziękowania jednostkom:

złożyli Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Pan Marian Podziewski oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Jan Słupski.

Szczególne podziękowania wszystkim uczestnikom akcji złożył właściciel budynku przy ul. Bulwar Zygmunta Augusta w Elblągu, Pan Andrzej Brzostek, który wyraził słowa najwyższego uznania za poświęcenie i trud włożony przez strażaków w działania.

Podczas spotkania miała miejsce bardzo merytoryczna rozmowa na temat przyczyn i sposobu ograniczania skutków powodzi oraz wymiana spostrzeżeń i doświadczeń wynikających bezpośrednio z udziału w akcji na Żuławach Wiślanych.

W spotkaniu udział wzięli także:

- Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Pan Jacek Stawowczyk,

- Zastępca Dyrektora Gabinetu Wojewody Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Pani Joanna Wańkowska-Sobiesiak,

- Komendant Miejski PSP w Elblągu, bryg. Tomasz Świniarski.