Drukuj

 

W dniach 21-22.09.2015 r. w Rynie odbyła się trzecia coroczna międzynarodowa konferencja „Pożary wewnętrzne”. W tym roku była ona współorganizowana przez SITP oddział w Olsztynie, KW PSP w Olsztynie, CTIF oraz Instytut Badań nad Bezpieczeństwem Strażaków UL (USA). W pierwszym dniu miały miejsce wykłady i prezentacje teoretyczne, natomiast drugiego dnia odbyły się demonstracje praktyczne.

Konferencję otworzył Prezes SITP o. w Olsztynie, kol. Robert Fliciński, następnie w imieniu organizatorów głos zabrali bryg. Michał Kamieniecki (Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP) oraz bryg. Jacek Borowski (Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP i Przewodniczący Komisji ds. Szkolenia i Edukacji CTIF). Konferencję prowadził i moderował dr Dariusz Ratajczak. Wśród prelegentów znaleźli się uznani światowi oraz krajowi eksperci:

Wystąpienia dotyczyły również badań nad systemami wentylacji strumieniowej w kontekście detekcji LPG w garażach oraz systemów napowietrzania, dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego, prawnych aspektów funkcjonowania klap dymowych oraz analizy odporności temperaturowej wentylatorów oddymiających w kontekście wytycznych ITB a także stosowania grodzi przeciwpożarowych.
W drugim dniu odbył się pokaz przepływu gazów pożarowych w obiekcie wielokondygnacyjnym z wykorzystaniem modelu budynku w małej skali. Opowiadano o rozchodzeniu się dymu między pomieszczeniami i kondygnacjami, ciśnieniach, wpływie wiatru oraz wentylacji nadciśnieniowej i grawitacyjnej. W drugiej części odbył się pokaz technik gaszenia w atrapie budynku w  skali 1:1, gdzie pokazano techniki i metody pozwalające na optymalizację użycia wody i poprawę bezpieczeństwa strażaków poprzez zastosowanie wstępnego natarcia zewnętrznego na pożar (tzw. zmiękczanie lub reset pożaru) i natarcie z wykorzystaniem wentylacji (natarcie nadciśnieniowe). W ostatnim etapie omówiono również zagadnienia higieny i metody postępowania z zabrudzonymi środkami ochrony indywidualnej.
W dniu 22.09.2015 r. Michael Reick i Joe Starnes poprowadzili zajęcia dla uczestników szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie.
Konferencja zgromadziła około 150 osób. Organizatorzy zapowiadają kontynuację przedsięwzięcia w kolejnych latach.

/Tekst: mł.bryg. Szymon Kokot-Góra, zdjęcia mł.bryg. Krzysztof Pardo - KW PSP Olsztyn/