Drukuj

W piątek, 14 sierpnia na działdowskim rynku, odbyła się uroczystość przekazania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie  i jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Uzdowie samochodów gaśniczych. Uroczystość ta rozpoczęła cykl imprez z okazji Dnia Działdowa.

Uczestników uroczystości, zaproszonych gości i mieszkańców miasta powitał Burmistrz Działdowa - Grzegorz Mrowiński.

Samochód przekazany działdowskim strażakom to średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN GBA 3/24/4 o wartości prawie 730 tys. zł. Zakupu dokonała Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie w ramach projektu Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur - etap II z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, po czym przekazała go komendzie w Działdowie w celu realizacji działań ratowniczych.

Nowy samochód zastąpił użytkowany dotychczas w Działdowie średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Star-MAN GBA 2/17,  który przekazany został jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Uzdowie. Pojazdy przekazali strażakom marszałek woj. warmińsko-mazurskiego - Marek Gustaw Brzezin i Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Mirosław Rutecki.

 Swoje gratulacje złożyli strażakom obecni na uroczystości parlamentarzyści Stanisław Gorczyca i Stanisław Żelichowski, Starosta Działdowski -  Marian Janicki oraz inni zaproszeni goście.

Komendant  Powiatowy PSP w Działdowie - st. bryg. Bogdan Cywiński w swoim wystąpieniu zaznaczył, że przekazywane pojazdy to znacząca poprawa wyposażenia jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu w sprzęt ratowniczy, co zapewni większe bezpieczeństwo mieszkańcom. Komendant  podziękował za realizację zakupu Marszałkowi Województwa, Warmińsko–Mazurskiemu, Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Poświęcenia  samochodów dokonali kapelan strażaków powiatu działdowskiego  ks. Tadeusz Kaczyński i ks. Marian Barzowski. (opr.: mł. bryg. Leszek Góralski – oficer prasowy KP PSP Działdowo; zdj.: Piotr Bojanowski)