Drukuj

9 czerwca 2015 r. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Mirosław Rutecki wraz z zastępcą - st. bryg. Mirosławem Hołubowiczem złożył na ręce Pani Małgorzaty Błyskun -  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie podziękowania za bieżące współdziałanie podczas działań ratowniczo-gaśniczych, jak również realizowanie przez pracowników służby leśnej zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

W trakcie spotkania komendant wojewódzki przekazał pani dyrektor archiwalny dokument dotyczący zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów z 1809 r., który został przekazany przez przedstawicieli Klubu Generałów Straży Pożarnej w ramach podziękowania za okazaną pomoc przy organizacji Ogólnopolskiego Dnia Strażaków, który odbył się w Olsztynie 16 maja 2015 r.

 /tekst i zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Pardo – oficer prasowy/