Drukuj

Dnia 11 marca 2015 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie rozpoczęły się ćwiczenia sztabowe pod kryptonimem "Depresja 2015".

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie procedur związanych z uruchamianiem i funkcjonowaniem sztabu komendanta wojewódzkiego podczas zagrożenia powodziowego na terenie Żuław Elbląskich. W godzinach wieczornych, w związku z niekorzystnymi prognozami meteorologicznymi oraz gwałtownym przyborem wód, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie wprowadził na terenie województwa stan podwyższonej gotowości operacyjnej. Została sprawdzona gotowość i kompletność wyposażenia trzech kompanii odwodowych w wariancie powodziowym. Zadaniem sztabu KW PSP była organizacja działań skupiających się wokół trzech wiodących epizodów:

Podczas działań współpracowano z jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego oraz służbami wojewody. Ćwiczenia zakończoyły się o godz. 14.00 dnia 12 marca 2015r.

/Opracował:st.kpt.Krzysztof Pardo-KW PSP Olsztyn/