Drukuj

5 lutego 2015 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyła się narada roczna kadry kierowniczej PSP woj. warmińsko-mazurskiego połączona z uroczystym wręczeniem aktów przekazania pojazdów zakupionych w 2014 r. oraz prezentacją stanowiska do ratownictwa wodnego.

W uroczystościach wzięli udział m.in.:

oraz przedstawiciele władz samorządowych, szefowie służb i instytucji współpracujących z PSP, komendanci powiatowi i miejscy PSP woj. warmińsko-mazurskiego, funkcjonariusze PSP.

Spotkanie poprzedzone zostało wręczeniem decyzji Komendanta Głównego PSP o włączeniu do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 4 jednostek OSP z woj. warmińsko-mazurskiego. Są to: OSP Żabiny, OSP Mazury, OSP Gwiździny, OSP Słonecznik. Następnie  przekazano 8 pojazdów ratowniczo-gaśniczych zakupionych pod koniec 2014 r.  W 2014 r. jednostki PSP pozyskały 9 pojazdów oraz zakupiły sprzęt specjalistyczny do bezpośrednich działań o wartości ponad 4 mln 668 tys. zł.

Następnie zaproszeni goście przemieścili się do ośrodka szkolenia KW PSP, gdzie zaprezentowane zostało stanowiska do ratownictwa wodnego i ćwiczenia w wykonaniu Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Olsztyn. Stanowisko ćwiczeń będzie wykorzystywane do:

Na zakończenie uczestnicy udali się do sali konferencyjnej ośrodka. Gości przywitał Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Mirosław Rutecki. Spotkanie rozpoczęło się wręczeniem odznaczeń i wyróżnień:

- Prezydent RP MEDALEM ZA OFIARNOŚĆ I ODWAGĘ odznaczył st. kpt. Kamila Pawlukanisa - zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi,

- Minister Spraw wewnętrznych BRAZOWĄ ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ODZNACZYŁ Wiceprezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie - Tadeusza Ratyńskiego,

- Minister Obrony Narodowej BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU odznaczył mł. bryg. Marka Markowskiego - Komendanta Powiatowego PSP w Ełku,

- SREBRNYMI MEDALAMI ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA odznaczeni zostali: Lidia Wójtowicz - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego oraz Marek Reda - Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

W trakcie części teoretycznej szczegółowo przedstawiono zadania zrealizowane przez strażaków w  minionym roku.

W roku 2014 jednostki ochrony przeciwpożarowej województwa warmińsko-mazurskiego zarejestrowały 16895 zdarzenia (w 2013 roku – 18.052), w tym:

Nastąpił spadek ogólnej liczby zdarzeń o 1157, tj. o 6,41 % w porównaniu do ilości z roku 2013.

W poszczególnych kategoriach zdarzeń nastąpiły zmiany w stosunku do roku 2013:

W 2014 roku w 16895 zdarzeniach na terenie województwa rannych zostało 2757 osób, natomiast 201 to ofiary śmiertelne.

Straż pożarna interweniowała na terenie naszego województwa w 2014 r. średnio co 31 minut, a w zależności od rodzaju interwencji strażacy wyjeżdżali:

/Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Pardo, zdjęcia: Ryszard Ołów – KW PSP Olsztyn/