22 stycznia w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyła się zorganizowana akcja honorowego oddawania krwi w ramach kolejnej edycji programu "Ognisty Ratownik-Gorąca Krew". W podstawionym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie autobusie krew oddało 54 strażaków Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ponad 24 litry krwi - jest to odpowiedź strażaków na prośbę skierowaną do Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przez Dyrektor RCKiK w Olsztynie związaną z obecnie występującym niedoborem krwi.

To jedna z wielu akcji honorowego krwiodawstwa zorganizowanych przez straż pożarną na przełomie ostatnich kilku lat. Dziś, w trakcie uroczystego spotkania, które odbyło się o godz. 1000 w sali konferencyjnej ośrodka, podsumowano kolejną edycję programu „Ognisty Ratownik-Gorąca Krew”, która została przeprowadzona przez strażaków w województwie. Przedstawiciele komend powiatowych PSP oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które uzyskały największą aktywność w trakcie trwania programu, otrzymali wyróżnienia.. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, st.bryg. Mirosław Rutecki odebrał Medal 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża przekazany dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa PCK. W kolejnym punkcie spotkania dokonano podsumowania dotychczasowej współpracy z grupami ratowniczymi PCK z Olsztyna i Ostródy. Współpraca ta prowadzona była w szerokim zakresie, począwszy od udziału w ćwiczeniach służb po zabezpieczania medyczne zawodów, uroczystości pożarniczych.

Wśród uczestników wydarzenia byli m.in. Prezes Zarządu Okręgowego PCK w Olsztynie - Julian Osiecki i Dyrektor Olsztyńskiego Oddziału PCK - Andrzej Karski, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Mirosław Rutecki, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie - lek. med. Grażyna Kula, a także komendanci miejscy i powiatowi państwowej straży pożarnej  i druhowie OSP z Warmii i Mazur.

Wyniki turnieju (najlepsze jednostki):

Kategoria – Ochotnicze Straże Pożarne

l.p. Nazwa jednostki Ogólna liczba strażaków w jednostce Ilość krwi od strażaków w edycji w litrach Łączna ilość krwi w edycji w litrach Wskaźnik aktywności jednostek – ilość krwi pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na jednego strażaka
1

OSP Kamińsk - pow.bartoszycki

15 8,100 80,500 5,37
2 OSP Górowo Iławeckie - pow.bartoszycki          18 18,000 90,000 5,00
3 OSP Spytkowo - pow.giżycki 34 19,800 138,650 4,08
4 OSP Susz - pow.iławski 35 65,327 82,327 2,35
5 OSP Lubawa- pow.iławski 55 96,980 96,980 1,76
6 OSP Bisztynek- pow.bartoszycki 18 9,000 27,900 1,55
7 OSP Kieźliny - pow.olsztyński 22 14,350 31,900 1,45
8 OSP Judyty 14 9,450 14,850 1,06

Kategoria – Państwowe Straże Pożarne

l.p. Nazwa jednostki Ogólna liczba strażaków w jednostce Ilość krwi od strażaków w edycji w litrach Łączna ilość krwi w edycji w litrach Wskaźnik aktywności jednostek – ilość krwi pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na jednego strażaka
1

KP PSP Braniewo

47 63,450 70,200 1,49
2 KP PSP Nowe Miasto Lubawskie 45 15,750 42,670 0,95
3 KP PSP Bartoszyce 36 11,000 27,200 0,75

Łącznie oddano:
Jednostki OSP - 703,475 litrów, w tym 371,425 od strażaków
Komendy Powiatowe PSP - 140,070 litrów, w tym 90,200 od strażaków
RAZEM: 843,545 litrów, w tym 461,625 od strażaków.

/Opracował:st.kpt.Krzysztof Pardo - KW PSP w Olsztynie/