W dniu 19-12-2014 roku w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Olecku odbyła się uroczysta wigilia.

Spotkanie otworzył komendant powiatowy - st. bryg. Jan Mróz, który podziękował za przybycie strażakom, pracownikom cywilnym, emerytom oraz zaproszonym  gościom i złożył wszystkim świąteczne życzenia. Tegoroczne spotkanie opłatkowe było szczególne, ponieważ ze świątecznymi życzeniami przyjechał do Olecka Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie - st. bryg. Mirosław Rutecki. Komendant Wojewódzki, oprócz złożenia życzeń, podziękował strażakom i pracownikom naszej komendy za dobrze przepracowany rok i podsumował w skrócie osiągnięcia i sukcesy warmińsko-mazurskich strażaków.

W spotkaniu uczestniczyli: Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie st. bryg. Mirosław Rutecki, radny sejmiku województwa i sekretarz powiatu– Edward Adamczyk, Starosta Olecki – Marian Świerszcz, Przewodniczący Rady Powiatu – Wacław Sapieha, Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, Wójt Kowal Oleckich – Krzysztof Locman, Wójt Świętajna – Andrzej Kisiel, kapelan oleckich strażaków - ks. Marian Salamon, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji – mł. insp. Bernard Faszcza, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olecko – Zbigniew Poniatowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - Stanisław Ciechanowicz, Z-ca Prezesa Spółdzielni „Kominiarz” w Olsztynie – Jerzy Rynkowski, strażacy emeryci oraz strażacy i pracownicy cywilni KP PSP w Olecku.