14 listopada na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania samochodu rozpoznawczo–ratowniczego Ford Ranger, zakupionego przez powiat gołdapski w  ramach realizacji  projektu "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w powiecie gołdapskim poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi". Kluczyki do samochodu Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi bryg. Krzysztofowi Giedrojciowi wręczyli starosta gołdapski Andrzej Ciołek oraz przewodniczący rady powiatu Leszek Retel.

W sierpniu br. gołdapscy strażacy otrzymali kamerę termowizyjną, również zakupioną w ramach tego projektu.

Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu tego roku, a zakończenie planowane jest na koniec 2014 r. Wartość całkowita projektu to kwota 173.820,00 zł, z czego:

  • wkład własny z budżetu powiatu gołdapskiego - 34.764 zł,
  • dotacja zewnętrzna - 139.056 zł.

Również jednostki ochotniczych straży pożarnych z naszego powiatu otrzymały nowy specjalistyczny sprzęt pożarniczy zakupiony w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Przekazany sprzęt to, m.in.: koła ratunkowe, rzutki ratownicze, torby PSP R1, kamizelki asekuracyjne, zestawy hydrauliczne, sanie lodowe, agregat prądotwórczy, pompa szlamowa.

 /tekst: Magdalena Mackiewicz – Starostwo Powiatowe w Gołdapi, kpt. Kamil Pawlukanis, zdjęcia: st.str. Łukasz Murawski/