Drukuj

W dniach 8-10 października br. w Mierkach k/Olsztyna odbywają się, zorganizowane przez BKSiW Komendy Głównej PSP, warsztaty szkoleniowe nt. "Realizacja postępowania kontrolnego, przygotowanie do kontroli i opracowywanie dokumentacji pokontrolnej", w cyklu szkoleń służących ciągłemu rozwojowi zawodowemu kontrolerów.

W warsztatach udział biorą przedstawiciele komend wojewódzkich PSP z całego kraju, szkół pożarniczych oraz Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Szkolenie prowadzą:

Celem warsztatów jest omówienie praktycznych aspektów stosowania przepisów prawnych dot. kontroli, rozwiązywanych problemów i zastosowanych rozstrzygnięć na każdym etapie postępowania kontrolnego (studium przypadków).

/Opracowała: bryg.Małgorzata Szmidt-Jeżewska, zdjęcia: st.kpt.Krzysztof Pardo - KW PSP w Olsztynie/