W dniach 11-12 września 2014 r. w miejscowości Siła (gmina Gietrzwałd) odbyła się dwudniowa konferencja poświęcona wdrażaniu na Warmii i Mazurach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-13 pt.: „Fundusze Europejskie dla środowiska Warmii i Mazur”. Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta gala podczas, której Zarząd WFOŚiGW w Olsztynie nagrodził osoby i instytucje, które w sposób wyjątkowy zaangażowały się w pozyskiwanie środków i realizację projektów związanych z ochroną środowiska Warmii i Mazur. Wyróżnienie – Anioła Ekologii otrzymał m.in. st. bryg. Mirosław Rutecki, Warmińsko- Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie. W jego imieniu nagrodę odebrał – Z-ca st. bryg. Mirosław Hołubowicz.

W konferencji wzięli udział strażacy, samorządowcy oraz przedsiębiorcy z Warmii i Mazur, którzy w minionej perspektywie finansowej z powodzeniem sięgnęli po unijne środki na realizację projektów związanych z ochroną środowiska. Odbierający wyróżnienie Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie st. bryg. Mirosław Hołubowicz podkreślił, że dzięki pozyskanym środkom unijnym zmienia się cały nasz region, zmienia się także Państwowa Straż Pożarna…, a jako służba jesteśmy gotowi do absorpcji  środków z kolejnej perspektywie finansowej. Komendant na ręce Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie złożył również wyrazy podziękowania za wsparcie i zaangażowanie w realizację tak potrzebnych Warmii i Mazurom inwestycji w ochronę środowiska.

Na konferencji podsumowano miniony okres finansowania projektów, których realizacja nie tylko pozwala lepiej chronić środowisko naturalne Warmii i Mazur, ale także spowodowała rozwój całego regionu. Spotkanie w Sile było także okazją do zaprezentowania ciekawych projektów w ochronie środowiska, które udało się zrealizować dzięki środkom unijnym.

/Opracował: sekc.Radosław Nowosielski - KW PSP Olsztyn/