Drukuj

 

Wprawdzie strażackie święto przypada 4 maja w dniu Św. Floriana patrona strażaków, ale strażacy z powiatu kętrzyńskiego obchodzili je dopiero 24 maja, łącząc je z rywalizacją w VI Powiatowych Zawodach Sportowo–Pożarniczych jednostek OSP powiatu kętrzyńskiego.

Uroczystości uświetnili swoją obecnością:

przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, radni, sołtysi oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie, emeryci renciści naszej Komendy – weterani służby pożarniczej, Komendanci Gminni OSP i strażacy ochotnicy z , powiatu, najmłodsi strażacy – członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, członkowie rodzin i bliscy strażaków oraz przyjaciele naszej formacji.Wspaniałą oprawę całej uroczystości zapewniła Amatorska Orkiestra Dęta z Kętrzyna pod batutą Mirosława Długiego.

Po stałych elementach strażackich uroczystości, tj. meldunku, przeglądzie pododdziałów, odegraniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi na maszt, przystąpiono do wyróżniania strażaków i osób przyczyniających się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej. 

Odznaczenia i medale otrzymali:

 

Po wyróżnieniach strażaków ochotników przyszedł czas na wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe strażakom Państwowej Straży Pożarnej.

Za wzorową realizację zadań służbowych z dniem 4 maja nadano wyższe stopnie służbowe:

Awanse wręczali st. bryg. Mirosław Hołubowicz i bryg. Zbigniew Borys.

Po wręczaniu odznaczeń i awansów nastąpiło oficjalne przekazanie sprzętu ratowniczo–gaśniczego zakupionego dla jednostek OSP Srokowo i OSP Jegławki w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013). Do strażaków-ochotników trafił sprzęt do ratownictwa wodnego, w tym ponton z silnikiem, kamizelki wypornościowe, pompy, piły do betonu i stali, aparaty ochrony dróg oddechowych, sprzęt łączności, ubrania specjalne, wyposażenie osobiste strażaka. Całkowita wartość obu projektów to 84. 074 zł, z czego dofinansowanie to 71. 462,90 zł. Duchowni dokonali poświęcenia sprzętu, a Wójt Gminy Srokowo Franciszek Andruszkiewicz i Andrzej Kolasa w oficjalny sposób przekazali nowy sprzęt.

Pod koniec apelu odczytano nadesłane listy z podziękowaniami dla strażaków i pracowników jednostek ochrony ppoż. za poświęcenie, bohaterstwo oraz bezinteresowną i trudną służbę, a także z życzeniami, aby ta służba była źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania. W podobnym pochlebnym tonie wyrazili swój szacunek i uznanie przybyli goście, którzy życzyli strażakom jak najmniej interwencji i wyjazdów alarmowych. Były piękne kwiaty i okolicznościowe listy. Po strażackiej części akademii nastąpiło uroczyste otwarcie i start XIII Międzynarodowego Rajdu Rowerowego Kętrzyn – Prawdinsk o puchar Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie. Starosta Kętrzyński oraz Konsulowie RP otwierając rajd życzyli wszystkim uczestnikom bezpiecznej i wspanialej zabawy. Gdy kolorowy polsko–rosyjski peleton opuścił Plac Rynkowy w Srokowie, strażacka defilada przy akompaniamencie orkiestry dętej z Kętrzyna udała się na posesję Szkoły Podstawowej w Srokowie, gdzie odbyły się VI Powiatowe Zawody Sportowo–Pożarnicze jednostek OSP powiatu kętrzyńskiego.

/opracował: mł. bryg. Szymon Sapieha/