9 maja 2014 r. na Rynku Starego Miasta w Olsztynie odbył się regionalny piknik rodzinny związany z jubileuszem 10.lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ramach obchodów strażacy PSP z województwa warmińsko-mazurskiego zaprezentowali pojazdy oraz specjalistyczny sprzęt  zakupiony  w ramach projektów pomocowych. Była to również doskonała okazja do  przybliżenia mieszkańcom Olsztyna oraz przybyłym gościom specyfiki pracy strażaka.

Podczas  pikniku największym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszył się zakupiony w ramach  Europejskiej Współpracy Terytorialnej,  Programu Litwa-Polska, specjalistyczny pojazd SDŁ (mobilne stanowisko kierowania wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt dowodzenia i łączności). Przy tej okazji nie zabrakło również pytań dotyczących posiadanego sprzętu i  podstawowego wyposażenie strażaka.

Wydarzenie stało się również okazją do podsumowania korzyści jakie Państwowa Straż Pożarna w naszym województwie odniosła z obecności w strukturach Unii Europejskiej. Dzięki projektom współfinansowanym ze środków UE: zakupiono m.in. 43 specjalistyczne pojazdy ratownicze, dokonano integracji systemów energetycznych, telekomunikacyjnych i informatycznych w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Doposażone zostały centra powiadamiania oraz stanowiska kierowania PSP w nowoczesny sprzęt teleinformatyczny.  To wszystko pozwoliło na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w województwie, skracając do niezbędnego minimum czas rozpoczęcia działań służb ratowniczych. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był,  działający w strukturach Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Olsztyn, TVP Olsztyn oraz Gazeta Wyborcza Olsztyn. /tekst – sekc. Radosław Nowosielski, zdjęcia: KW PSP Olsztyn/