Drukuj

12 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej ełckiego starostwa odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków komendanta powiatowego PSP w Ełku.

Od 16 grudnia 2013 r., decyzją Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, mł. bryg. Marek Markowski został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Ełku. Dotychczasowy Komendant Powiatowy PSP w Ełku, st. bryg. Mirosław Hołubowicz został powołany na stanowisko Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. 

Przekazanie obowiązków komendanta powiatowego nastąpiło z udziałem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Mirosława Ruteckiego.

Na taką chwilę nie można się wcześniej przygotować, emocje wzięły górę. Łamiące się słowa podziękowania st. bryg. Mirosława Hołubowicza skruszyły wszystkich, nie tylko strażaków. Na zakończenie uroczystości było wiele życzeń, podziękowań i gratulacji dla zdającego i obejmującego obowiązki Komendanta powiatowego.

Mł. bryg. mgr inż. Marek Markowski – dotychczasowy Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Ełku. urodzony 9 stycznia 1976 roku, ukończył w 1999 roku Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Absolwent Politechniki Białostockiej na wydziale ochrony środowiska, na którym zdobył tytuł magistra. W roku 2009 ukończył studnia podyplomowe na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku z filią w Ełku. Obecnie jest słuchaczem na kierunku edukacja dla bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Marek Markowski poprzez lata swojej służby przeszedł przez niemal wszystkie szczeble pożarniczej hierarchii. Od stanowiska dowódcy zastępu, poprzez dowódcę sekcji, nieetatowego zastępcę dyżurnego operacyjnego powiatu, naczelnika wydziału operacyjnego, obejmując w roku 2008kończąc na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Ełku.

http://www.radio5.com.pl/video/5128,film,zmiana-na-stanowisku-komendanta.html

Opracował: kpt. Jarosław Pieszko, zdjęcia: Rozmaitości Ełckie