Rutecki

Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, na wniosek komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, z dniem 1 listopada powołał na stanowisko Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. brygadiera Mirosława Ruteckiego.

St. brygadier Mirosław Rutecki urodził się 5 lutego 1962 r. w Działdowie. Swoją karierę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął ponad 30 lat temu, wstępując w 1982 r. jako słuchacz - podchorąży do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu studiów podjął  służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnej w Mławie na stanowisku oficera ds. operacyjno-szkoleniowych. 1 listopada 1992 r. został powołany na stanowisko Komendanta Rejonowego PSP w Mławie, a od roku 1999 kontynuował kierowanie mławską komendą jako komendant powiatowy PSP. W lipcu 2009 r. objął stanowisko zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Przez ostatni miesiąc pełnił obowiązki komendanta wojewódzkiego. 

St. brygadier Mirosław Rutecki ukończył Studium Ochrony Środowiska i Ekologii w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku oraz studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, a także „Wyższy Kurs Obronny” na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

St. bryg. Mirosław Rutecki jest wieloletnim członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej (od 1987 r.), w której pełnił funkcje m.in. członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego, wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Mławie. Jest także członkiem Polskiego Czerwonego Krzyża (od 1985 r.), w którym m.in. sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Rejonowego PCK w Mławie.

Komendant Rutecki jest żonaty, ma dwóch synów i interesuje się sportem, historią pożarnictwa oraz wędkarstwem.

/Opracował:mł.bryg.Robert Fliciński/