Drukuj

21 października 2013 r. w Sali Kolumnowej w gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja pt. „Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i ochronie ludności”. Honorowym patronatem konferencję objęła marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz.

Konferencję połączono z obchodami 20-lecia Poselskiego Zespołu Strażackiego.W konferencji udział wzięli m.in.: posłowie, przedstawiciele MSW, komendant główny PSP, komendanci wojewódzcy PSP, komendanci szkół PSP, funkcjonariusze PSP, prezesi Zarządów Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP oraz strażacy ochotnicy z jednostek OSP z całej Polski.Ochotnicy, którzy w latach 2011-2013 wykazali się największą aktywnościa operacyjną, otrzymali listy gratulacyjne ministra spraw wewnętrznych oraz okolicznościowe grawertony sygnowane przez przewodniczącą Poselskiego Zespołu Strażaków, prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz komendanta głównego PSP.Uczestnicy konferencji poruszyli m.in. kwestię potencjału ratowniczego i pozycji OSP w systemie ochrony ludności.Podczas spotkania głos zabrali m.in. przewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków Krystyna Skowrońska, wiceprzewodnicząca Zespołu Krystyna Ozga, minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, podsekretarz stanu w MSW Stanisław Rakoczy, komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, prezes ZOSP RP Waldemar Pawlak, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mieczysław S. Ostojski.W programie przewidziano również panel dyskusyjny, podczas którego głos mógł zabrać każdy z uczestników.Konferencję podsumowała przewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków Krystyna Skowrońska. Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania pozowali do wspólnego zdjęcia w gmachu Sejmu.

Województwo warmińsko-mazurskie reprezentowali:

źródło:www.straz.gov.pl