Dnia 24.09.2013 r. na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, odbyły się warsztaty szkoleniowe. Głównym celem spotkania było uświadomienie ratownikom problematyki związanej z przygotowaniem do wyjazdów zagranicznych oraz wypracowanie szczegółowych zasad i procedur, które usprawnią osiągnięcie wymaganej gotowości.

Jednym z elementów ćwiczeń był przejazd kolumny pojazdów przez granicę państwa. Dzięki pomocy przybyłych na miejsce funkcjonariuszy straży granicznej wraz z psem udało się w bardzo realistyczny sposób odzwierciedlić sytuacje,z jakimi możemy mieć do czynienia podczas przekraczania granic. Dodatkowym elementem była również współpraca z mediami. Ponadto przeprowadzono szkolenie z udziałem kpt. Marcin Patera przedstawiciela KG PSP, w trakcie, którego strażacy zapoznali się z następującymi zagadnieniami:

  • funkcjonowanie międzynarodowej pomocy dla państw dotkniętych katastrofą;
  • funkcjonowanie i struktura modułów;
  • przygotowanie grup do wyjazdu zagranicznego;
  • zasadami bezpieczeństwa w czasie działań poza granicami kraju;
  • założeniami samowystarczalności w czasie prowadzenia działań;
  • zapoznanie się ze sprzętem łączności stosowanym podczas międzynarodowych działań ratowniczych.

W ćwiczeniach uczestniczyło 75 funkcjonariuszy z 11 jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

/Opracował:st.kpt.Krzysztof Pardo - KW PSP Olsztyn/