Drukuj

 

Dnia 27 sierpnia br., w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jan Słupski podpisał umowę dot. projektu „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur przed powodzią oraz katastrofą urządzeń wodnych - etap 1”.

Przedsięwzięcie polega na doposażeniu jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP w województwie warmińsko-mazurskim poprzez zakup 2 specjalistycznych samochodów wyposażonych w sprzęt niezbędny przy realizacji akcji ratowniczych związanych z ratownictwem wodnym w sytuacjach powodzi oraz katastrof urządzenia wodnego.
W ramach projektu zakupione zostaną:

Wartość całkowita przedsięwzięcia wyniosła: 1.530.000,00 zł, z czego:

 
/oprac.: st.kpt. Krzysztof Pardo, zdjęcia: KW PSP/