×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Aktualnosci/2009.08.20 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Drukuj

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Aktualnosci/2009.08.20 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.


Ośrodek powstał na początku lat 70. i jest to pierwsza jego modernizacja. Została ona zaplanowana z podziałem na dwa etapy:I. Rok 2008r. – przebudowa i modernizacja budynku koszarowego wraz z zagospodarowaniem terenu.II. Rok 2009r. – przebudowa i modernizacja budynku administracyjnego.

W obecnym kształcie, zmodernizowana cześć Ośrodka posiada 16 dwuosobowych sal z własnymi węzłami sanitarnymi, dwie sale wykładowe, całkowicie zmodernizowane pomieszczenia socjalne dla kadry instruktorkiej oraz przebudowane i unowocześnione garaże.Uroczystego aktu otwarcia, przez przecięcie wstęgi, dokonali:ki - Marian Podziewski;

  • Marszałek Województwa – Jacek Protas;

  • Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - nadbryg. Marek Kowalski;

  • Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie - bryg. Jan Słupski;

  • bryg. w stanie spoczynku Marek Szczech, który jako były Warmińsko– Mazurski Komendant PSP w Olsztynie rozpoczął inwestycję.


    Po przecięciu wstęgi, naczelnik Ośrodka - bryg. Marek Engiel - dokonał prezentacji nowoodanego obiektu, a przy symbolicznej kawie przypomniał ponad trzydziestoletnią historię modernizowanego obiektu. Całkowity koszt inwestycji został zaplanowany na kwotę 5.334.249 zł.


    {gallery}Aktualnosci/2009.08.20{/gallery}