Drukuj

26 maja 2013 r. w Iławie odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. Uroczystość swoją obecnością uświetnili:  Zastęca Komendanta Głównego PSP  - nadryg. Piotr Kwiatkowski, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski – Jan Maścianica, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Prezes ZOW ZOSP RP w Olsztynie – Jacek Protas.

 

W obchodach Dnia Strażaka uczestniczyli także Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jan Słupski wraz z zastępcami, przedstawiciele władz samorządowych, szefowie i przedstawiciele służb współdziałających oraz dyrektorzy i kierownicy lokalnych instytucji, na co dzień współpracujących ze strażą pożarną, komendanci miejscy i powiatowi PSP woj. warmińsko-mazurskiego, funkcjonariusze PSP, a także druhny i druhowie OSP. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele Św. Brata Alberta, koncelebrowaną przez Metropolitę Warmińskiego Arcybiskupa Wojciecha Ziembę.

Po zakończeniu mszy nastąpił przemarsz na plac przed Starostwem Powiatowym w Iławie, gdzie rozpoczął się Apel, w trakcie którego dokonano wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej PSP
w Iławie. Podczas uroczystości, strażacy oraz osoby zasłużone w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, zostali uhonorowani medalami, odznaczeniami, awansami na wyższe stopnie służbowe i wyróżnieniami. Także obchodzony tego dnia jubileusz 65.lecia zawodowych straży pożarnych na Ziemi Iławskiej, był niepowtarzalną okazją do wręczenia iławskim weteranom strażackiej służby okolicznościowej publikacji, medali oraz dyplomów pamiątkowych.

 Wyróżnione zostały następujące osoby

„Złotym Krzyżem Zasługi”:

„Brązowym Krzyżem Zasługi”:

„Medalem Złotym za Długoletnią Służbę”

Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

Złotym Znakiem Związku:

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza:

Po raz drugi Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”:

Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”:

Srebrny Medal:

Brązowy Medal:

Awans na wyższy stopień służbowy otrzymali:

Na stopień starszego brygadiera:

Na stopień brygadiera:

Na stopień młodszego brygadiera:

Na stopień starszego kapitana:

Na stopień kapitana:

Na stopień aspiranta sztabowego:

Na stopień starszego aspiranta:

Na stopień aspiranta:

Na stopień starszego ogniomistrza:

Na stopień ogniomistrza:

Na stopień młodszego ogniomistrza:

Na stopień starszego sekcyjnego:

Na stopień starszego strażaka:

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych, nagrodami Ministra Spraw Wewnętrznych wyróżnieni zostali:

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych, Dyplomami Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżnieni zostali:

Szczególnie wyróżnieni zostali także weterani służby w zawodowej straży pożarnej w Iławie, którym Komendant Powiatowy PSP w Iławie w asyście Zastępcy Komendanta Głównego oraz Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego wręczył jubileuszowe medale oraz dyplomy. Wśród nich znaleźli się:

Podziękowania otrzymali także strażacy, którzy zapisali się w historii iławskich straży najdłuższym stażem służby również otrzymali dyplomy z okazji 65 rocznicy powstania zawodowych struktur ochrony przeciwpożarowej na ziemiach iławskich. Należą do nich:

Apel zakończyła paradna defilada strażaków na czele z Warmińsko-Mazurską Kompanią Honorową Państwowej Straży Pożarnej. Całość obchodów uświetnił piknik strażacki, na którym zaprezentowany został sprzęt i pokaz umiejętności ratowniczy, zorganizowano gry oraz zabawy dla dzieci, a wszystkich przybyłych mieszkańców częstowano strażacką grochówką.

 

/opracowanie:  mł. bryg. Robert Fliciński, st. kpt. Krzysztof Pardo –KW PSP Olsztyn, zdjęcia: Grzegorz Smoliński - KP PSP w Iławie/