W dniu 21 maja br. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Strażaka. Z tej okazji wręczono medale, odznaczenia, nagrody oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

W uroczystości uczestniczyli:

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Marian Podziewski,

-Dyrektor Szpitala MSW w Olsztynie – Janusz Chełchowski,

- Komendant Wojewódzki Policji – nadinsp. Józef Gdański,

- Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej - płk Andrzej Bartkiewicz,

- Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW - Maria Sokoll,

- Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Oddz. NFZ Olsztyn - Elżbieta Wierzchowska,

- Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZWZOSP RP w Olsztynie– dh Grzegorz Matczyński,

- Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Olsztynie - Tadeusz Jakubik.

 

Odznaczeni, nagrodzeni i awansowani zostali:

 

„Złotym Medalem za Długoletnią Służbę”:

 • Ryszard Ołów z KW PSP w Olsztynie,
 • st. kpt. Jerzy Gołembiewski z KP PSP w Olecku,
 • mł. bryg. Piotr Olszewski z KM PSP w Elblągu,
 • Bohdan Niedzielski z KW PSP w Olsztynie,

 

„Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę”:

 • st. bryg. Jan Słupski - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP

 

Srebrną odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej:

 • bryg. Andrzej Olszewik z KW PSP w Olsztynie,
 • st. kpt. Szymon Kokot-Góra z  KW PSP w Olsztynie,
 • asp. sztab. Paweł Wiśniewski z KP PSP w Kętrzynie,

 

Brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”:

 • mł. ogn. Ireneusz Bagiński - KP PSP w Mrągowie,
 • st. sekc. Kamil Gołębczyk - KP PPS  w Nidzicy,
 • mł. bryg. Zbigniew Januszko - KP PSP w  Braniewie
 • mł. kpt. Daniel Łukasiewicz - KP PSP w  Giżycku
 • st. ogn. Andrzej Milewski - KP PSP w  Olecko
 •  st. asp. Marek Orzepowski – KP PSP Nowe Miasto Lub.
 • kpt. Andrzej Paprota - KP PSP w Piszu
 • asp. Henryk Piotrowski - KP PSP w  Szczytnie,
 • kpt. Tadeusz Ruczyński - KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim,
 • st. kpt. Przemysław Siagło - KM PSP w  Elblągu,
 • mł. ogn.  Jarosław Szulc - KP PSP w Szczytnie,
 • st. asp. Mieczysław Świdczuk - KP PSP w  Ostródzie,

 

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:

 • kpt. Marek Kulwicki – Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie
 • Pan Mariusz Rychcik – Dyrektor Centrum  Projektów Środowiskowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:

 • Pani Jolanta Koszczał – Biuro Wojewody w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie,
 • Pani Alicja Jackowska – Wydział Finansów i Kontroli w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie,
 • Pan Alfred Wenzlawski – Biuro Wojewody w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie,
 • Pani Elżbieta Wojtaszek – Biuro Wojewody w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie,
 • Pan Zbigniew Woźniak –  fotoreporter „Gazety Olsztyńskiej”.

 

Awanse otrzymali:

Na stopień starszego brygadiera:

 1. bryg. Grzegorz Eljasiak – KW PSP w Olsztynie,
 2. bryg. Arkadiusz Turulski – KW PSP w Olsztynie,

Na stopień brygadiera:

 1. mł. bryg. Michał Kamieniecki – KW PSP w Olsztynie,

Na stopień młodszego brygadiera:

 1. st. kpt. Jacek Auda – KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim,
 2. st. kpt. Przemysław Lech – KW PSP w Olsztynie,
 3. st. kpt. Adam Zaręba – KP PSP w Ostródzie,
 4. st. kpt. Krzysztof Hołuj – KW PSP w Olsztynie,

Na stopień kapitana: 

 1. mł. kpt. Jacek Gromek – KW PSP w Olsztynie,

Na stopień aspiranta sztabowego:

 1. st. asp. Andrzej Bicki – KM PSP w Olsztynie,

Na stopień starszego aspiranta:

 1. asp. Adam Warcaba – KP PSP w Lidzbarku Warm.

Na stopień aspiranta:

 1. mł. asp. Grzegorz Brynda – KP PSP w Ostródzie,
 2. mł. asp. Tomasz Gowkielewicz – KP PSP w Lidzbarku Warm.
 3. mł. asp. Mariusz Licznerski – KP PSP w Ostródzie,

Za wzorową postawę i wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych, dyplomami Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżnieni zostali:

 1. kpt. Piotr Łukaszewicz – KW PSP w Olsztynie,
 2. st. kpt. Szymon Kokot-Góra – KW PSP w Olsztynie.

Odznaczonym, nagrodzonym oraz awansowanym gratulujemy.

 /oprac.: st. kpt. Krzysztof Pardo/.