×

Błąd

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Aktualnosci/2009.03.6b oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Drukuj

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Aktualnosci/2009.03.6b oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.W związku z rosnącym zainteresowaniem, Ośrodek Szkolenia PSP w Olsztynie wznowił realizację Szkoleń Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej. Szkolenia odbywają się w oparciu o :


Dotychczas zrealizowane zostały dwa tego typu szkolenia. W pierwszym udział wzięli pracownicy różnych zakładów pracy, instytucji oraz osoby indywidualne, natomiast drugie szkolenie zorganizowano dla grupy składającej się z pracowników nadleśnictw podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.


Przedmiotowe szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań z tego zakresu w zakładu pracy. Wśród omawianych tematów zajęć znalazły się między innymi:


W przerwie międzyzjazdowej każdy uczestnik szkoleni miał obowiązek:


W ramach zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia zapoznali się z rozwojem i przebiegiem pożaru wewnętrznego. Ponadto, słuchacze uczestniczyli w zajęciach dotyczących budowy, konserwacji i praktycznego wykorzystania podręcznego sprzętu gaśniczego a także obserwowali procesy zapłonu mieszanin wybuchowych oraz wybuchu zbiorników ze sprężonym gazem.


Szkolenie zakończyło się składającym się z około 70 pytań egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę. Zwieńczeniem procesu edukacyjnego było wydanie każdemu z uczestników stosownego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zgodnie ze wzorem zawartym we wspomnianym rozporządzeniu.


{gallery}Aktualnosci/2009.03.6b{/gallery}