Drukuj

W dniach 19-21 października, w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie, odbyły się międzynarodowe warsztaty ratownicze poświęcone tematyce bezpieczeństwa działań podczas pożarów wewnętrznych, samoratowania i udzielania pomocy poszkodowanym strażakom.

W warsztatach udział wzięła ośmioosobowa grupa strażaków z Niemiec i Austrii, zrzeszona w nieformalnej grupie o nazwie Atemschutzunfaelle.eu. Wspomniana inicjatywa zrzesza dodatkowo strażaków z Luksemburga i Holandii i zajmuje się wspomnianą tematyką od 1996 roku. W warsztatach udział wzięli również strażacy z całego kraju, w tym wykładowcy z 4 szkół pożarniczych, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych, przedstawiciele KCKRiOL oraz BWM Komendy Głównej PSP a także strażacy ratownicy. Organizacja warsztatów możliwa była dzięki przychylności i wsparciu finansowemu ze strony Komendanta Głównego PSP.
W ramach warsztatów odbyły się sesje wykładów, gdzie przedstawiciele poszczególnych krajów przybliżali pozostałym uczestnikom uregulowania prawne i organizacyjne nawiązujące do bezpieczeństwa działań i konieczności pomagania strażakom przy wychodzeniu z opresji. Zaprezentowano również statystyki wypadkowości i wybrane studia przypadków. Na koniec omówiono wybrane techniki ratownicze, które następnie zostały przećwiczone w części praktycznej.
Część praktyczna natomiast - jak to zwykle bywa - przyniosła najwięcej satysfakcji i wymiany doświadczeń. Pozwoliła też zaobserwować podobieństwa i różnice, jakie występują między krajami reprezentowanymi na warsztatach. Na początku omówiono i zademonstrowano technikę wyjścia z okna i zawiśnięcia w strefie bezpiecznej, która pozwala na uniknięcie zagrożenia do momentu stworzenia drogi ucieczki przez kolegów. Sytuacja taką może być przede wszystkim odcięcie drogi przez pożar rozwijając się w pomieszczeniu, gdzie uwięziony został strażak.
Następnym wspólnie uzgodnionym punktem warsztatów było odwzorowanie sytuacji z pewnego realnego zdarzenia, gdzie nieprzytomny strażak uwięziony został na pierwszym piętrze budynku a drogę powrotu odciął mu pożar i zawalona podłoga. Okazało się, że największą trudnością było podniesienie poszkodowanego do poziomu parapetu, głównie z uwagi na małą ilość miejsca i konieczność użycia dużej siły. Dlatego uczestnicy warsztatów postanowili wykorzystać walory posiadanego sprzętu i wykonać podniesienie poszkodowanego przy użyciu drabiny i prostego systemu przełożenia siły. Zaczepiając linę na dolnym szczeblu, przeciągając ją przez jeden z górnych szczebli drabiny i mocując do poszkodowanego, a następnie odciągając linę w stronę ściany i wyciągając luz po stronie dolnej, uzyskano system pozwalający na zredukowanie siły niezbędnej do podniesienia poszkodowanego strażaka. Przy tej okazji przećwiczono wiele różnorodnych sposobów wiązania węzłów i prowizorycznych uprzęży i każda ze stron mogła zarówno zaprezentować coś od siebie jak i nauczyć się od pozostałych.
W kolejnej części ćwiczeń grupę uczestników podzielono na dwie mieszane podgrupy i ćwiczono dwa scenariusze. Pierwszy z nich polegał na wejściu do pomieszczenia zadymionego dymem teatralnym, odszukaniu poszkodowanych w niemal zerowej widoczności i w skomplikowanym układzie wnętrza, kierując się między innymi dźwiękiem sygnalizatora bezruchu, a następnie ewakuacji poszkodowanego poza strefę niebezpieczną. Ćwiczenie stanowiło niemal kompletny przegląd podstawowych technik i umiejętności niezbędnych przy ratowaniu strażaka z wnętrza budynku.
Drugi scenariusz polegał na przeprowadzeniu ewakuacji poszkodowanego strażaka przez niewielkie okno piwniczne przy użyciu drabiny nasadowej. W tym celu stworzono stanowisko odzwierciedlające warunki prowadzenia takich działań, z dodatkowym utrudnieniem w postaci ograniczonej przestrzeni do wykonania technik i czynności ratowniczych. Niewielkie rozmiary okna - odpowiadające realnym warunkom - stanowiły dodatkowe utrudnienie i wymuszały konieczność zdjęcia z pleców aparatu oddechowego na czas pokonywania okna.
Warsztaty przyniosły wiele satysfakcji i szeroką wymianę doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy. Zaplanowano też wstępnie kolejne wspólne przedsięwzięcia. W ramach wizyty zagraniczni goście złożyli również kwiaty i znicze pod olsztyńskim pomnikiem poświęconym pamięci poległych strażaków i odwiedzili jrg nr 1 KM PSP w Olsztynie. Ustalono też, że efektem warsztatów będzie raport opisujący poruszane zagadnienia i prezentowane techniki działania, który zostanie napisany w języku angielskim, a następnie przetłumaczony na język polski i niemiecki i udostępniony do powszechnego użytku.
Wszyscy nasi goście zgodnie przyznali, że był to świetnie spędzony czas, pełen owocnej współpracy, wymiany doświadczeń i poglądów oraz zacieśniania znajomości i przyjaźni. Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne spotkania będą coraz lepsze. 

/tekst: st. kpt. Szymon Kokot-Góra, zdjęcia: uczestnicy warsztatów/