Drukuj

 

W dniach 26-28 września w Braniewie odbyły się międzywojewódzkie ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej, których celem było doskonalenie organizacji działań jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego.

W manewrach udział wzięły także jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i służb współdziałających (m.in. Straży Granicznej i Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz pogotowia ratunkowego, policji i PCK). W ramach ćwiczeń przygotowano trzy epizody z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego, technicznego i wodnego. Poszczególne epizody ćwiczeń obejmowały:

  1. Działania z zakresu ratownictwa chemicznego oraz poszukiwanie osób poszkodowanych w wyniku wybuchu, a następnie pożaru, w obiektach browaru w  Braniewie.
  2. Działania związane z katastrofą kolejową z udziałem autobusu i samochodów osobowych. Ze względu na dużą liczbę poszkodowanych w stosunku do liczby przybyłych strażaków w pierwszej fazie działań,  zdarzenie zakwalifikowano do zdarzeń o charakterze masowym.
  3. Poszukiwania osób, które wpadły samochodem osobowym do  wody. W dalszej części ćwiczeń działania rozbudowano o wydobycie m.in. wraków łodzi.

Poszczególne epizody rozwijały się wraz z upływem czasu. Działania na wszystkich odcinkach trwały ponad 20 godzin, co pozwalało na sprawdzenie przygotowania służb do działań długotrwałych.

Ćwiczenia obserwowali przedstawiciele Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na czele z Zastępcą Komendanta Głównego PSP - nadbryg. Januszem Skulichem oraz Dyrektorem Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności - st. bryg. Dariuszem Marczyńskim.

Głównym organizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie, która zrealizowała powierzone zadanie przy nieocenionej pomocy Komendy Powiatowej PSP w Braniewie.

W ćwiczeniach uczestniczyło ok. 400 strażaków.

/opracowanie:mł. bryg. Fliciński Robert, st.kpt.Krzysztof Pardo; zdjęcia: zespół ds. obsługi środków masowego przekazu KW PSP w Olsztynie/.