Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Aktualnosci/2008.11.19p oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

 

19 listopada 2008 r., w związku z prowadzoną przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie współpracą międzynarodową, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie podpisana została Deklaracja o współpracy między Warmińsko-Mazurskim Komendantem Wojewódzkim PSP a Naczelnikiem Zarządu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa Okręgu Kłajpedzkiego. Podpisanie Deklaracji ma na celu, przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa i skuteczności działań dla ratowania zdrowia i życia ludzi, mienia i środowiska w obliczu istniejących zagrożeń, w szczególności w komunikacji drogowej i kolejowej oraz związanych z pożarami zalesionych terenów przygranicznych, możliwym oddziaływaniem skutków awarii przemysłowych, skażeniem wód śródlądowych i cieków wodnych oraz wybrzeża morskiego.

Stronę Litewską reprezentowali:

- Rimantas Stanevicius - Komendant Służb Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa w Kłajpedzie,

- Kastytis Gedminas - Kierownik Wydziału Operacyjnego,

- Edvinas Petrikas - Dowódca zmiany.

Z ramienia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie obecni byli:

- st. bryg. Marek Szczech - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP,

- bryg. Mariusz Mierzejewski - Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

- st. kpt. Zbigniew Łupina - Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego,

- kpt. Szymon Kokot-Góra - wykładowca.

 

{gallery}Aktualnosci/2008.11.19p{/gallery}