Drukuj

27 kwietnia 2012 roku w Gimnazjum nr 1 w Iławie odbył się finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W turnieju, organizowanym przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie oraz Komendę Powiatową PSP w Iławie, która w tym roku była gospodarzem turnieju,  wzięło udział 61 zawodników z całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Na turnieju obecni byli: st. bryg. Jan Słupski - Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, bryg. Maciej Jasiński – Komendant Powiatowy PSP w Iławie.

Swoją obecnością zaszczycili także: Maciej Rygielski – Starosta Iławski, Włodzimierz Ptasznik – Burmistrz Iławy,  st. bryg. Julian Lemiech – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, dh Andrzej Ochlak – Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, dh Grzegorz Matczyński – Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOSP RP województwa warmińsko-mazurskiego, oraz dh Henryk Zakrzewski – Członek Prezydium Zarządu Oddziału  Wojewódzkiego ZOSP RP.

Młodzież rywalizowała w trzech grupach wiekowych, tj. w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wykazywała się wiedzą z zakresu historii pożarnictwa, ochrony ludności,  ochrony przeciwpożarowej, przyczyn oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, znajomością pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego, organizacji działań ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, lasów i środków transportu, ewakuacji ludzi i mienia, zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej, znajomością służby wewnętrznej, organizacji i realizacji zadań statutowych Ochotniczych Straży Pożarnych. Wiedza, którą dysponują jest nierzadko większa niż wiedza zawodowych strażaków ! J … przynajmniej ta teoretyczna.

Po teście teoretycznym oraz praktyczno-ustnej dogrywce komisja  w składzie: st. bryg Tomasz Łazowski – przewodniczący, st. kpt. Jarosław Swatowski – sekretarz oraz mł. kpt. Krzysztof Szałkowski – członek wyłoniła zwycięzców:

w grupie szkół podstawowych

miejsce I – Michał Zwaliński z Ostródy

miejsce II – Wioleta Aftyka z Gołdapi

miejsce III – Klaudia Gurzyńska z nowego Miasta Lubawskiego

 

w grupie szkół gimnazjalnych

miejsce I – Damian Warmiński z Ostródy

miejsce II – Daniel Czyżewski z Działdowa

miejsce III – Izabela Aftyka z Gołdapi

miejsce IV – Mateusz Niski z Olsztyna

 

w grupie szkół ponadgimnazjalnych

miejsce I – Magdalena Niska z Olsztyna

miejsce II – Piotr Chodup z Olsztyna

miejsce III – Arkadiusz Frankiewicz z Iławy

 

Zwycięzcy oraz laureaci drugich miejsc na szczeblu wojewódzkim wezmą udział w finale krajowym, w Wiśle w dniach 1-3 czerwca br.

Należy także wspomnieć, że laureaci pierwszych trzech miejsc OTWP na szczeblu krajowym w grupie najstarszej, którzy będą ubiegać się o przyjecie do Szkół Aspirantów PSP oraz Centralnej Szkoły Pożarniczej PSP, zostaną zwolnieni z egzaminu teoretycznego z chemii i fizyki.

 

Pytania i odpowiedzi - grupa I - szk. podstawowe

Pytania i odpowiedzi - grupa II -  gimnazja

Pytania i odpowiedzi - grupa III - szk. ponadgimnazjalne


mł. bryg. Tomasz Michalski – rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Iławie