Drukuj

W dniach 29 lutego-1 marca 2012 r. w Olsztynie odbyło się międzynarodowe spotkanie współprzewodniczących komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń.

W spotkaniu uczestniczyli:

Ze strony polskiej:

 1. nadbryg. Piotr KWIATKOWSKI – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, przewodniczący polskiej części komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń;
 2. st. bryg. Jan SŁUPSKI –Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
 3. st. bryg. Mirosław RUTECKI – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
 4. Magdalena SKRZYPCZAK – gł. specjalista w Biurze Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

Ze strony rosyjskiej:

 1. płk Siergiej KSHNIAKIN – p.o. Szefa Zarządu Głównego Ministerstwa Federacji Rosyjskiej ds. Obrony Cywilnej, Sytuacji Nadzwyczajnych i Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych (EMERCOM Rosji) w Obwodzie Kaliningradzkim FR, przewodniczący rosyjskiej części komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń;
 2. Oleg POLISHCHUK - Szef Państwowego Urzędu Obwodu Kaliningradzkiego „Państwowej służby ochrony przeciwpożarowej i obrony cywilnej Obwodu Kaliningradzkiego” Federacji Rosyjskiej;
 3. Andrey SHEMYAKIN – Zastępca Szefa ZG EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim FR (ds. zarządzania kryzysowego);
 4. Dmitry RABUSHOK – naczelnik wydziału ds. planowania operacyjnego;
 5. Evgeny MINAKOV – naczelnik wydziału łączności, alarmowania i zautomatyzowanych systemów zarządzania;
 6. Natalya SOKLAKOVA – zastępca naczelnika wydziału współpracy międzynarodowej;

 

Wizyta delegacji rosyjskiej miała na celu zapoznanie się z obsługą i funkcjonowaniem telefonu alarmowego 112 w województwie warmińsko-mazurskim.

Podczas spotkania współprzewodniczących komisji, strona polska przedstawiła propozycję udziału (w kolejnym posiedzeniu komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń) przedstawicieli Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz ich odpowiedników ze strony rosyjskiej.

Podczas spotkania omówiono także możliwości realizacji drugiego etapu projektu „Na Straży” - finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz pozyskania kolejnych środków finansowych na realizację od 2012 r. wspólnych projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa - Rosja 2007-2013 oraz Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013.
Wobec możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa planuje się przygotowanie wspólnych projektów na zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania zagrożeń w rejonie przygranicznym oraz przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń oraz wymianę doświadczeń. Projekt realizowany byłby w latach 2013-2014. Udział w projekcie stanowić będzie kolejny krok w celu poprawy bezpieczeństwa w obrębie granicy polsko-rosyjskiej wymagającego zaangażowania finansowego każdej ze stron.

Na rok 2012 r. zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

 1. V posiedzenie komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń – II kwartał 2012, Polska;
 2. spotkanie robocze dotyczące realizacji wspólnych projektów współfinansowanych ze środków UE.

 

/tekst: str. Radosław Nowosielski, zdjęcia: Zbigniew Jarosz/.