6 października na rynku w Janowie odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Mercedes Atego GBA2,5/16 dla jednostki OSP w Janowie.

Niecodzienna uroczystość, w której wzięły udział delegacje strażaków z powiatu nidzickiego, była dużym wydarzeniem w prawie stuletniej historii miejscowego pożarnictwa. Dzięki wytężonym staraniom, po wielu latach udało się pozyskać nowy samochód ratowniczo-gaśniczy, który zastąpił wysłużonego 32.letniego Stara 244.

Uroczystość otworzył Wójt Gminy Janowo, zarazem Prezes jednostki OSP w Janowie, który przywitał przybyłych znamienitych gości, wśród których znalazł się Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.

Kluczyki i dowód rejestracyjny nowego auta na ręce prezesa i naczelnika OSP w Janowie wręczyli:  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP, Komendant Powiatowy PSP w Nidzicy oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Po zabraniu głosu przez zaproszonych gości i zakończeniu uroczystości zaprezentowano walory taktyczno-technicznie nowego samochodu.

 Miłym gestem kończącym część oficjalną był uścisk dłoni Komendanta Głównego PSP, który podziękował w ten sposób za pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa wszystkim obecnym strażakom.

W uroczystości udział wzięli: Senator RP Ryszard Górecki, Poseł na Sejm RP Adam Krzyśków (Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie), Wojewoda Warmińsko-Mazurski  Marian Podziewski, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Jan Słupski, Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosław Rutecki, Kapelan Wojewódzki Strażaków ks.prałat Andrzej Bawirsz, Dyrektor Biura Wykonawczego ZOW ZOSP RP w Olsztynie dh Grzegorz Matczyński, Starosta Powiatu Nidzickiego Ludwik Ekiert Przewodniczący Rady Powiatu Nidzickiego Grzegorz Napiwodzki, Komendant Powiatowy PSP w Mławie bryg. Jarosław Kuciński, Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie bryg. Mariusz Gęsicki, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Nidzicy mł. insp. Dariusz Załoga, Prezes ZOP ZOSP RP w Nidzicy dh Stanisław Rabczyński, Burmistrz Nidzicy Dariusz Szypulski, Burmistrz Olsztynka Artur Zenon Wrochna, Wójt Gminy Janowiec Kościelny Bożena Grochala, Wójt Gminy Wielbark Grzegorz Zapadka, Wójt Gminy Świętajno Janusz Pabich, Pan Tadeusz Hinc „Drehabud” .

Nowe auto zostało zakupione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – działanie 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne pt. „Poprawa warunków ochrony środowiska naturalnego w obszarach „Natura 2000” i chronionego krajobrazu doliny rzeki Orzyc poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Janowie”.

Pojazd zbudowano na podwoziu samochodu ciężarowego marki Mercedes typ ATEGO 1429. Wyposażono go w silnik wysokoprężny o mocy 286 KM.

Samochód służy do przewozu strażaków oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Posiada zbiornik wodny o pojemności 2, 5 tys. autopompę wysokiego ciśnienia oraz zwijadło węża szybkiego natarcia. Na dachu pojazdu znajdują się drabina pożarnicza oraz  maszt oświetleniowy. Posiada napęd terenowy z blokadą mostów oraz system antypoślizgowy ABS, klimatyzowaną 6.osobową kabinę i system zraszaczy.

Wyposażony jest także w: działko wodno-pianowe, motopompę pływającą Niagara, motopompę szlamową Honda WT 40X o wydajności 1600l/min, pilarkę do drewna Husqvarna, aparaty powietrzne Auer Bd96,  wyciągarkę linową, zestaw medyczny PSP R1, wentylator oddymiający, armaturę wodno-pianową oraz zestaw sorbentów i neutralizatorów. W trakcie realizacji jest zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych do ratownictwa na drogach.

/oprac. :   asp. sztab. Andrzej Osowski/