Drukuj

18 sierpnia 2011 roku z wizytą w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Olsztynie przebywał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jerzy Miller w towarzystwie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego -  Mariana Podziewskiego.

Celem wizyty było zapoznanie Pana Ministra z postępem budowy systemu powiadamiania ratunkowego na terenie województwa warmińsko–mazurskiego.

Funkcję gospodarza wizyty pełnił Zastępca  Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Mariusz Mierzejewski, natomiast prezentację multimedialną na temat wykonanych i planowanych inwestycji  związanych z funkcjonowaniem wcpr przedstawił Zastępca  Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Mirosław Rutecki.

Koszt adaptacji obiektu niezbędnej do budowy systemu powiadamiania ratunkowego wyniósł 1,13 mln zł i związany był z:

- adaptacją nieużytkowego poddasza na utworzenie stanowisk operatorskich numeru alarmowego 112,

- modernizacją poddasza użytkowego z przeznaczeniem na utworzenie stanowisk dyspozytorskich numeru   alarmowego PRM 999,

- przeprowadzeniem niezbędnych prac adaptacyjnych w istniejącym obiekcie w celu zapewnienia zaplecza socjalnego,

- wykonaniem instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych.

 

Kolejne etapy inwestycji, której zakończenie planowane jest do końca 2011 r., to:

- rozbudowa serwerowni kompatybilnej z pomieszczeniem teletechnicznym obsługi operatorskiej 112,

- dodatkowa sala dyspozytorska Państwowego Ratownictwa Medycznego z uwzględnieniem 7 stanowisk dyspozytorskich,

- pomieszczenia lekarza koordynatora, kierowników wcpr i prm,

- pomieszczenia socjalne (kuchnia, łazienki, pokoje biurowe),

- ciągi komunikacyjne,

- klimatyzacja.


/tekst: mł.bryg.R.Fliciński, fot.: R.Ołów/.