W dniu 27 maja br. w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyła się uroczysta akademia zwieńczająca obchody ochrony przeciwpożarowej w roku 2011.

Z tej okazji wręczono medale, odznaczenia, nagrody pieniężne oraz awanse na wyższe stopnie służbowe i wyższe stanowiska.

W uroczystości uczestniczyli:

- Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Marian Podziewski,

- Przewodniczący Sejmiku  Województwa Warmińsko–Mazurskiego Julian Osiecki,

- Szef Delegatury WOP -  ppłk. Ryszard Jasinowicz,

- Dyrektor Zarządu Wykonawczego ZWZOSP RP w Olsztynie– dh Grzegorz Matczyński.

 

Odznaczeni, nagrodzeni i awansowani zostali:

Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę”:

1.     st. bryg. Tomasz Łazowski,

2.     mł. bryg. Zbigniew Łupina,

3.     mł. kpt. Piotr Łukaszewicz,

4.     st. asp. Anna Grochowiecka,

5.     st. ogn. Bogdan Kołodziej.

 

Odznaki „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:

ZŁOTĄ ODZNAKĘ:

-  Ryszard Ołów,

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ:

-  Julian Osiecki,

-  st. kpt. Marek Grykin,

-  st. kpt. Jarosław Swatowski,

-  mł. kpt. Piotr Łukaszewicz,

-  st. kpt. Krzysztof Hołuj.

 

Awanse otrzymali:

Na stopień st. brygadiera:

- bryg. Marek Engiel

Na stopień brygadiera:

- mł. bryg. Krzysztof Kosiewski

Na stopień młodszego brygadiera:

- st. kpt. Robert Fliciński

Na stopień starszego kapitana:

- kpt. Marek Grykin,

-  kpt. Paweł Gryciuk,

-  kpt. Cezary Kalinowski,

-  kpt. Jarosław Skalski,

-  kpt. Tomasz Polinarski,

-  kpt. Daniel Olesiński.

Na stopień kapitana:

- mł. kpt. Łukasz Kowalski

Na stopień starszego sekcyjnego:

- sekc. Norbert Ruciński,

-  sekc. Anna Zmitrowicz,

Na stopień starszego strażaka:

-  str. Adrian Baumann.

Nagrodę pieniężną Ministra SWiA otrzymał  mł. bryg. Michał Kamieniecki, a nagrodę pieniężną Komendanta Głównego PSP st. kpt. Krzysztof Hołuj.

Mianowanie na wyższe stanowisko służbowe – starszego operatora sprzętu specjalnego otrzymał st. ogn. Bogdan Kołodziej.

 

Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego za szczególne zasługi dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej województwa warm.-maz. otrzymał zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego -   st. bryg. Mirosław Rutecki.

/oprac.: st. kpt. Zbigniew Jarosz/.