Drukuj

W dniu 22 kwietnia 2011 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych Warmii i Mazur poprzez zakup 3 specjalistycznych samochodów do działań w wypadkach komunikacji zbiorowej”, nr projektu: WND-RPWM.05.01.06-28-008/10.

Umowę podpisali: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego –  Jacek Protas oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – bryg. Jan Słupski.
W spotkaniu uczestniczyli także:, dyr. Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego – Bożena Wrzeszcz-Zwada,  Z-ca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Mirosław Rutecki, główny księgowy KW PSP – Ewa Kozakiewicz, oraz Marta Kur - kierownik Biura Projektu Transport, Urząd Marszałkowski.

Dzięki realizacji projektu, którego wartość wynosi 1 620 000,00 zł, zostaną  zakupione 3 specjalistyczne samochody ratownicze przeznaczone do działań w wypadkach komunikacji zbiorowej, tj. specjalistyczny samochód do przewozu osób poszkodowanych i ewakuowanych,  samochód do przewozu sorbentów i neutralizatorów oraz  ciężki samochód ratowniczo–gaśniczy 6 osobowy z napędem uterenowionym 4x4.

Powyższy projekt jest już trzecim realizowanym przez KW PSP w Olsztynie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kwota inwestycji prowadzonych przez Komendę Wojewódzką PSP w ostatnich latach,  przy wsparciu środków unijnych, to ponad 32 mln zł, z czego z komponentu regionalnego (RPO WIM) prawie 25 mln zł.

/oprac.: Radosław Nowosielski – KW PSP w Olsztynie/.