Drukuj

W dniu 30 marca 2011 r. w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska)  w siedzibie Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim, odbyło się spotkanie robocze dotyczące zaplanowanych do realizacji dwóch wspólnych polsko-rosyjskich projektów w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, ProgramuLitwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Projekty dotyczące I etapu  budowy systemu ochrony ludności i środowiska w układzie transgranicznym Polski i Rosji   oraz tworzenia systemu  poprawy bezpieczeństwa na głównych szlakach komunikacyjnych polsko-rosyjskiego obszaru trans granicznego zaplanowanodorealizacjiwlatach2012-2013.

Polską delegację reprezentowali:  nadbryg. Marek Kowalski Zastępca Komendanta Głównego PSP oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki  PSP - bryg. Jan Słupski.
Ze strony rosyjskiej w spotkaniu uczestniczyli: Siergiej Kszniakin– p. o. szefa zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim FR, Rafis Kamałow– Zastępca Szefa Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim FR, Aleksiej Walerianow  – Zastępca Szefa Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim FR ds. ochrony przeciwpożarowej, Oleg Poliszuk  – Szef Państwowej Służby Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej w Obwodzie Kaliningradzkim FR, Anatolij Szatow  – Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Zarządu Głównego EMERCOM Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim FR.

/oprac.: st. kpt. R.Fliciński, mł. bryg. M.Sz.-Jeżewska, zdjęcia: R. Nowosielski/.