W dniu 25 lutego br., w siedzibie KP PSP Kętrzyn, strażacy zorganizowali szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów wszystkich szkół i przedszkoli z terenu powiatu kętrzyńskiego. Zgromadzonych gości powitał Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie - mł. bryg. Zbigniew Borys.

W programie szkolenia znalazły się zagadnienia dot. przepisów z zakresu ochrony ppoż., w tym w szczególności związanych z problematyką ewakuacji. Strażacy przedstawili stosowne przepisy prawne regulujące przedmiotowe zagadnienia, wymagania i parametry techniczne dróg ewakuacyjnych, warunki techniczne w zakresie ewakuacji, podstawowe zasady prowadzenia ewakuacji oraz zasady przeprowadzania praktycznego sprawdzenia warunków ewakuacji, a także wymagania dla instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i zagadnienia przeglądów i konserwacji urządzeń ppoż.

Szkolenie przeprowadził st. kpt. Paweł Głowienka.

Przedstawione tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem przybyłych nauczycieli i pedagogów.

 

/przekazał: st. kpt. Szymon Sapieha/