Drukuj

17 lutego 2011 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W skład, ukonstytuowanej 14 grudnia 2010 roku, Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego wchodzą:

- Wiesław Pietrzak – Przewodniczący Komisji,

- Wiesław Gołąb – Wiceprzewodniczący Komisji,

- Eugeniusz Koch,

- Patryk Kozłowski,

- Urszula Pasławska,

- Anna Wasilewska.

Na posiedzeniu obecny był także Waldemar Boruszewski - Kierownik Biura ds. Ochrony i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego.

Tematem posiedzenia było zapoznanie się Komisji z zadaniami realizowanymi przez Państwową Straż Pożarną i Ochotnicze Straże Pożarne na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie. Prezentacje w tym zakresie przedstawili Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP: st. bryg. Mariusz Mierzejewski i st. bryg. Mirosław Rutecki.

Po dyskusji i zapytaniach w zakresie  funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie województwa, członkowie Komisji i goście wizytowali obiekty Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.

 

/tekst: st. kpt. R. Fliciński, foto: st. kpt. Z. Jarosz/