26 listopada 2010 roku  w Morąskim Domu Kultury odbyły się uroczyste obchody 65. rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża w Morągu oraz Dni Honorowego Krwiodawstwa.  Podczas obchodów  odznakami „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” wyróżniono strażaków JRG PSP Morąg:

- odznaką II stopnia po oddaniu 12 litrów krwi: mł. asp. Grzegorz Brynda oraz st. sekc. Marcin Ostrowski,

- odznaką III stopnia po oddaniu 6 litrów krwi: st. str. Marek  Ostrowski.

Za wspieranie humanitarnej działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w Morągu Zarząd Główny PCK w Warszawie wyraził podziękowania Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Morągu , Dowódcy JRG - st. kpt. Adamowi Zarębie oraz Zastępcy Dowódcy JRG - asp. sztab. Zbigniewowi Jankowskiemu. W obchodach wziął udział Komendant Powiatowy PSP w Ostródzie - st. kpt. Tomasz Ostrowski.

 

/oprac. kpt. Piotr Wlazłowski/.