Drukuj

Samochód został zakupiony w ramach projektu pt: „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Inwestycja, o wartości ponad 22 mln zł, była w 80% współfinansowana ze środków unijnych. Sam projekt polegał na zakupie 24 specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z niezbędnym wyposażeniem.

GCBARt  5/32 - 441N25 – SCANIA, to nowoczesny samochód posiadający m.in.:
• zbiornik wodny 5 000 l,
• autopompę 3 200 l/min,
• maszt oświetleniowy 2x1000W,
• agregat prądotwórczy 2,2 kW,
• zestaw hydrauliczny HOLMATRO.

 W uroczystości, która odbyła się 19 listopada w Komendzie Powiatowej PSP w Giżycku,  uczestniczyli:

- Wicemarszałek Województwa - Jarosław Słoma,

- Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie -  Jacek Stawowczyk oraz kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego  - Wiesław Ostaniewicz,

- Zastępca Warmińsko- Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego  PSP -  st. bryg. Mirosław Rutecki,

- Starosta Giżycki - Wacław Strażewicz,

- Burmistrz Miasta Giżycka -i Jolanta Piotrowska,

- Wójt Gminy Wydminy -i Monika Łępicka-Gij,

- Sekretarz Gminy Giżycko -  Dariusz Grygieńcz,

- Wójt Gminy Miłki - Stanisław Wąsiakowski,

- Kapelan Strażaków - ksiądz  Kazimierz Gryboś.

/oprac.: bryg. Krzysztof Kroszkiewicz/.