19 listopada 2010 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie odbyło się uroczyste przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego na podwoziu MAN oraz specjalnego pojazdu pożarniczego marki FORD LN8000.

Nowy MAN zakupiony został dzięki dotacjom unijnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013 projekt p.t. „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”  W ramach tego zakupu województwo Warmińsko–Mazurskie pozyskało 24 nowe pojazdy, które trafiły do niemal wszystkich Jednostek Ratowniczo–Gaśniczych naszego województwa.

Uroczystego przekazania nowego samochodu dokonali: w imieniu  Wojewody - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego - Jacek Stawowczyk, Wicemarszałek Województwa Warmińsko–Mazurskiego - Jarosław Słoma, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie - st. bryg. Mirosław Rutecki oraz Starosta Powiatu Węgorzewskiego - Halina Faj.

Nowy samochód dla KP PSP Węgorzewo jest wyposażony w sprzęt pożarniczy oraz sprzęt hydrauliczny stanowiący w dzisiejszych czasach podstawowe wyposażenie straży pożarnych wykorzystywane podczas wypadków drogowych. Łączna wartość nowego pojazdu wraz z wyposażeniem wynosi 787.520 zł. Zgodnie z przeznaczeniem, pojazd będzie stanowił siłę pierwszego rzutu podczas interwencji do zagrożeń występujących w powiecie węgorzewskim.

Drugim pojazdem przekazanym przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - st. bryg. Jana Słupskiego jest specjalny samochód pożarniczy na podwoziu forda. Pojazd zostanie zaadoptowany na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno–Nurkowego funkcjonującej przy KP PSP Węgorzewo.

 

/tekst: st. kpt. Paweł Mickiewicz;  zdj.: Dorota Rogińska/