Drukuj

W dniu 9 listopada br. na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku odbyło się uroczyste przekazanie ciężkiego samochodu pożarniczego marki SCANIA P360.

Samochód został zakupiony w ramach Projektu pt: „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”. Inwestycja współfinansowana była z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Uroczystość była również okazją do podsumowania prac gospodarczych jakie przeprowadzono w bieżącym roku. Oleccy strażacy wykonali docieplenie i nową elewacje na budynku strażnicy oraz tartanowy dobieg do wspinalni. Przybyły na uroczystość Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - bryg. Jan Słupski wyróżnił dwóch strażaków nagrodą pieniężną za wzorową służbę oraz osobisty wkład w prace na rzecz Komendy Powiatowej PSP w Olecku.

Ponadto w uroczystości wzięli udział: przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  - Zenon Małachowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego - Edward Adamczyk, Starosta Olecki - Stanisław Ramotowski, Burmistrz Miasta Olecko - Wacław Olszewski, Wójt Gminy Świętajno - Janina Trus, Wójt Gminy Wieliczki - Jan Jakimowicz, Przewodniczący Rady Miejskiej - Karol Sobczak, Komendant Powiatowy Policji - insp. Rafał Klauza, ks. Marian Salamon, Prezes Fundacji Ziemi Oleckiej - Andrzej Wojczulewicz.

 

/oprac.: kpt. Tomasz Jagłowski/.