W dniu 8.11.2010 r. w KP PSP w Nidzicy odbyła się uroczystość związana z wprowadzeniem do podziału bojowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Scania o oznaczeniu pożarniczym GCBA 5/32. Uroczystość odbyła się w formie akademii w jednej z sal komendy. 

Na przebieg uroczystości miał wpływ groźny pożar cystern kolejowych w Białymstoku. Tuż przed uroczystością nowo zakupiony pojazd został zadysponowany do Pisza, skąd wraz z pozostałymi zastępami wchodzącymi w skład Kompanii "Grunwald" Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, miał zostać zadysponowany do usuwania skutków zdarzenia w Białymstoku.

Dlatego uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej, gdzie odczytany został akt przekazania pojazdu oraz symboliczne wprowadzenie samochodu od podziału bojowego.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy podziękował przedstawicielom samorządów za wsparcie finansowe udzielone strażakom na przełomie ostatnich lat oraz wręczył zaproszonym gościom okolicznościowe pamiątki. Podziękował również Komendantowi Wojewódzkiemu za przekazany ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, przypomniał, że dzięki wsparciu samorządów w 2009 r. nidzicka komenda zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes Atego oraz naprawiła  uszkodzony w wypadku samochód ciężki ratownictwa technicznego. 

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - bryg. Jan Słupski, podkreślił natomiast, znaczny udział samorządów w realizacji zakupu pojazdów na rzecz komend powiatowych woj. warmińsko-mazurskiego w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zauważył także, że powiat nidzicki wyróżnia się wysoką liczbą groźnych wypadków drogowych, do których dochodzi na drodze krajowej nr 7.

 

Nowy samochód  jest jednym z 24 samochodów ratowniczo-gaśniczych  przekazanych na potrzeby Komend Powiatowych PSP  województwa warmińsko-mazurskiego w ramach  projektu pt. „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” współfinansowanego w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. W ramach projektu do innych komend powiatowych PSP na terenie województwa zakupiono i przekazano także 12 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 8 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych i 4 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze z modułem proszkowym.

Otrzymany przez nidzicką komendę samochód posiada napęd 4x4 umożliwiający gaszenie pożarów w trudnych warunkach terenowych. Wyposażony jest także w ciężki hydrauliczny zestawy ratowniczy umożliwiający podjęcie działań  podczas wypadków komunikacyjnych. Jest jednym z zaledwie dwóch ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu. Drugim jest Jelcz GCBA 4,6/32 w OSP Janowo.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili:

1.    Wicewojewoda Wojewoda Warmińsko-Mazurski - Jan Maścianica

2.    Warmińsko – Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - bryg. Jan Słupski

3.    Komendant Powiatowy Policji w Nidzicy - mł. insp. Witold Barcikowski

4.    Starosta Powiatu Nidzickiego - Ludwik Ekiert

5.    Wicestarosta Powiatu Nidzickiego - Lech Brzozowski

6.    Zastępca Burmistrza Nidzicy - Beata Nasiadka

7.    Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych - Witold Szempliński

8.    Prezes Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nidzicy - dh Stanisław Rabczyński

9.    Wójt Gminy Kozłowo - Jacek Jankowski

10.  Wójt Gminy Janowo - Waldemar Szymański

11.  Kapelan Wojewódzki Strażaków Województwa Warmińsko-Mazurskiego - ks. prałat Andrzej Bawirsz

12.   Przewodniczący Rady Powiatu - Zbigniew Wernik

13.   Przewodniczący Rady Miasta - Stanisław Paliński

14.   Firma PPH J. Cierniewski - Jarosław Cierniewski

 

/st. asp. Andrzej Osowski/