Drukuj

28 października 2010r. odbyło się uroczyste przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego marki SCANIA P 340 GCBA 5/32 na potrzeby zabezpieczenia działań prowadzonych przez Jednostkę Ratowniczo–Gaśniczą Nr 3 w Biskupcu.

W uroczystości wzięli udział:

 

Pojazd kosztował  873.120 zł .  Został zakupiony w ramach Projektu pt. Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”.

Inwestycja została współfinansowana w 80% ze śródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, priorytet 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna, działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, poddziałanie 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny.

 

Nowy sprzęt zastąpił 16.letni samochód ratowniczo-gaśniczy marki JELCZ typ. 010 R, który Decyzją Nr 24/2010 Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  przekazany został do dalszej eksploatacji w OSP Biskupiec.

/oprac.:st. kpt. Sławomir Filipowicz/.