W piątek, 8 października 2010r., odbyło się oficjalne otwarcie i przekazanie do użytku nowego obiektu strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi.  Nowa siedziba jest budynkiem nowoczesnym. Obiekt został wybudowany ze środków „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”. Prace przy budowie trwały 12 miesięcy.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Św. Leona  i była kontynuowana na placu przed strażnicą uroczystym apelem. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi - mł. bryg. Krzysztof Giedrojć przedstawił  historię budowy, po czym otwarto strażnicę przez symboliczne przecięcie wstęgi, a następnie komendant podziękował za wsparcie i pomoc oraz wręczył okolicznościowe topory i statuetki osobom, które przyczyniły się do powstania tego przedsięwzięcia.

Podczas uroczystości gołdapscy strażacy otrzymali dwa nowe samochody specjalne: jeden zakupiony ze środków przekazanych przez Komendanta Głównego PSP, Burmistrza Gołdapi i Starostę Gołdapskiego (jest to samochód kwatermistrzowsko-operacyjny marki Rnault Trafic),  drugi - ciężki samochód ratowniczo-gaiśniczy marki SCANIA z napędem uterenowionym  wraz z wyposażeniem - zakupiony w ramach projektu pt. „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. współfinansowany ze Śródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Nowo otwartą strażnicę i samochody poświęcili kapelan wojewódzki strażaków - ks. Prałat Andrzej Bawirsz i kapelan Komendy Powiatowej PSP Gołdapi - ks. Kan. Czesław Król.

W uroczystości m.in. wzięli udział:

- Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej - gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz,

- Wojewoda Warmińsko–Mazurski -  Marian Podziewski,

- Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - bryg. Jan Słupski,

- Starosta Gołdapski - Jarosław Podziewski,

- Burmistrz Gołdapi - Marek Miros,

- Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP woj. warmińsko-mazurskiego,

- przedstawiciele OSP, służb mundurowych, władz samorządowych, wykonawcy,

- Warmińsko-Mazurska Kompania Honorowa PSP w Olsztynie, poczty sztandarowe OSP z powiatu gołdapskiego.

 

/oprac.: kpt. G. Jabłoński; zdj.:  str. Ł. Murawski/