W dniach 21–30 lipca 2010 roku młodzież zrzeszona w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych oraz młodzi ratownicy ze stowarzyszenia Joannici Oddział Miejscowy w Lidzbarku Warmińskim doskonalili swoje umiejętności na VI obozie ratowniczo–pożarniczym w Mikoszewie (nad Zatoką Gdańską).

Uczestnicy obozu szkoleniowo–wypoczynkowego przez kilka dni zdobywali wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej. Młodzież jaonnicka, która podczas roku szkolnego pełni dyżury w ramach tzw. „szkolnej służby medycznej” w lidzbarskich szkołach, bardzo chętnie dzieliła się z rówieśnikami z MDP swoimi umiejętnościami w tym zakresie. Uczestnicy obozu w ramach zajęć praktycznych odwiedzili lotniskową straż pożarną w Gdańsku, gdzie jak zwykle największym zainteresowaniem cieszyły się potężne samochody gaśnicze.

28 lipca br.odbyło się podsumowanie części szkoleniowej. W uroczystym apelu uczestniczyli: Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Lidzbarku Warmińskim - kpt. Marek Pasławski, mł. ogn. Magda Małecka oraz dh Janina Zacharzewska. Wszyscy uczestnicy obozu otrzymali symboliczne odznaki MDP.

 

/tekst: kpt. M. Pasławski; fot.: mł. ogn. M.Małecka/