W dniu 30 czerwca br., na placu przed Urzędem Miejskim w Węgorzewie, odbyło się przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzewie łodzi aluminiowej 16Y z wypłaszczonym dnem i klinowym dziobem.

Przekazania łodzi dokonali Burmistrz - Krzysztof Piwowarczyk i Przewodniczący Rady Miejskiej - Tomasz Wierzchowski. Na ręce Prezesa Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzewie- druha Edwarda Cencory, złożony został Akt Przekazana Łodzi. Finansowego wsparcia udzieliła Gmina Węgorzewo i Radni Rady Miejskiej w Węgorzewie.

 

Nowa łódź ma  znacząco poprawić warunki i komfort pracy strażaków-ratowników ratujących zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy. Podwyższy się również jakość świadczonych działań ratowniczych, a tym samym bezpieczeństwo osób korzystających z akwenów. Nowa łódź ratownicza kosztowała 17.500 zł. Obecny na uroczystości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie, bryg. Tomasz Lacki, w swoim przemówieniu złożył serdeczne podziękowania za rzeczowe wsparcie strażackiej misji ratowania mienia i życia ludzkiego.  - Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgorzewie w aluminiową łódź ratowniczą przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz innych osób przebywających na ziemi węgorzewskiej. Łódź ta będzie również wykorzystywana do ćwiczeń ratownictwa wodno–nurkowego. Pozwoli to nam na podniesienie umiejętności oraz skuteczności działania. Za Pana pośrednictwem pragnę podziękować całej Wysokiej Radzie za osobiste zaangażowanie w ciągłe podnoszenie poczucia bezpieczeństwa. Dzięki decyzji o zakupie łodzi możliwe będzie nasze skuteczniejsze działanie na niewielkich i trudnodostępnych akwenach. Jednocześnie zapewniam, że otrzymana aluminiowa łódź ratownicza będzie właściwie wykorzystywana i gotowa do sprawnego użycia w celu niesienia pomocy potrzebującym – powiedział komendant.

 

/tekst: mł.kpt. Witold Jusis, zdjęcie: archiwum Urzędu Miejskiego w Węgorzewie/.